Begränsad support under sommaren

Biometrias support har begränsad bemanning under sommarperioden, vilket kan innebära längre handläggningstid än vanligt för ärenden som kommer in. Läs mer

Starttid 2024-07-15 kl. 08:00 Sluttid 2024-08-09 kl. 17:00

Allmänt om integrationer VIOL 3

Här finns aktuell information samt planer och specifikationer för integration med Biometrias VIOL 3 system. För att VIOL 3 ska fungera vid driftsättning behöver du som kund se över dina integrationer med Biometria, dvs hur ditt företags systemlösning kopplar mot Biometrias.

För de kunder som avser att integrera med VIOL 3, kommer Biometria på sikt att sluta förmedla FU, VO-in och VO-ut. Du som kund som idag använder dessa måste ersätta FU, VO-in och VO-ut med nya integrationer beskrivna i leveranser från Team Integration. Övriga kunder, som inte ska integrera med VIOL 3 utan kör via klient, kommer kunna ha kvar sin integration med FU, VO-in och VO-ut under VIOL 2 fram tills att VIOL 3 är i produktion.

Här loggar du in för att hämta integrationsspecifikationerna. Saknar du lösenord så kontakta Biometrias support.

Så här integrerar du med Biometria

Ansvar
De flesta kunder behöver göra ett utvecklingsarbete i sina egna system för att stödja de nya integrationerna. Omfattningen av arbetet beror på hur dina nuvarande system ser ut och fungerar. Kunden ansvarar alltså själv för att detta arbete blir genomfört.

Stöd
Varje kund ansvarar för sin egen anpassning till VIOL 3 och dess integrationer, men Biometria kan via kundrådgivare och affärskonsulter erbjuda stöd för er VIOL 3 resa. Ni erbjuds hjälp i ert eget utvecklingsarbete i form av t. ex. förberedelser, workshops, utbildningar, systeminventeringar, förstudier, GAP-analyser, konsekvensanalyser och systemuppgraderingar eller genom att leda och stötta er genom hela VIOL 3 programmet.

Standard
Biometria har valt standarden papiNet® för integrationer. Det är en global standard för elektroniska dokument inom pappers- och skogsindustrin. Denna standard underlättar informationsutbytet mellan de parter som är inblandade i köp, försäljning och distribution av pappers- och skogsprodukter. Standarden innehåller en uppsättning elektroniska dokument, ett regelverk för branschen och tydliga definitioner av terminologin.

Här kan du läsa mer om standarden papiNet®.

Tips från pilot

Biometria förbereder VIOL 3 integrationer för kunderna bland annat genom att låta pilotföretagen gå före och i ett tidigt skede testköra de nya integrationsgränssnitten. 

- Avgränsa hårt, säkra kompetens, skapa utrymme för prestandatester och identifiera testfall och testdata tidigt.
Det är hög tid att börja arbeta, säger Magnus Tjärnskog, projektledare SCA Skog AB.