Beställning integrationskontrakt VIOL 3

För tillfället beviljas ingen ny åtkomst för integrationskunder i kundtestmiljön AT1

VIOL 3 närmar sig en framtida driftmiljö vilket också ställer krav på att använda kundtestmiljön på samma sätt som det är tänkt i produktionsmiljö. En del av detta arbete är bland annat att etablera en ny intern process vid beställning av integrationskontrakt.

Hur påverkar detta er som kund?

För kunder som ännu ej har tillgång till AT1-miljön via externa integrationer kan ingen ny åtkomst beviljas för tillfället. Befintliga kunder som redan har uppsatta integrationskontrakt påverkas inte, utan kommer under 2023 att fasas över till den nya autentiseringslösningen.
Biometria återkommer med mer information om hur och när detta kommer ske.

Vad sker just nu?

Vi kommer börja med en kund för att kvalitetssäkra processen.

Behöver jag som kund göra något nu?

Nej, vi kommer återkomma med mer information. Men vår ambition är att ha processen klar under och kunna börja etablera den hos våra kunder under Q1, 2023.