För dig som Mottagande industri

Nuvarande VIOL kommer att fasas ut och ersättas av tredje generationens system kallat VIOL 3. Uppstarten för VIOL 3 är den 2:a maj 2025, detta datum kallar vi för Go Live.

VIOL 3 är inte en uppgradering av VIOL 2. Det är ett helt nytt affärssystem där gränssnitt och sättet att arbeta i systemet innebär stora förändringar och kräver planering. Därför är det viktigt att du sätter dig in i det nya affärssystemet för att veta hur du ska arbeta.

Som kund kommer du kunna ta del av det som nuvarande VIOL erbjuder men med vissa skillnader i vad objekten kallas och hur de hanteras. Biometria har i VIOL 3 försökt att i större utsträckning hålla ihop de tjänster som vi erbjuder, även om det fortsatt kan vara olika ingångar beroende på vad du som användare vill åstadkomma.

Förändringen är tvingande och det är helt avgörande att samtliga aktörer i affärskedjan gemensamt planerar för hur övergången till VIOL 3 ska se ut.

Förändringar i VIOL 3 för dig som mottagande industri

Varför VIOL 3?

Nuvarande VIOL 2 har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. Det byggdes i slutet av 90-talet med syfte att redovisa kvantitet & värde av råvara. Funktioner har löpande lagts till och resulterat i en väldigt komplex mjukvara. Det går bland annat inte längre att utveckla VIOL 2 mer eller kombinera data från olika funktioner.

Biometria, som är ett medlemsägt företag, har därför fått i uppdrag av styrelsen att utveckla ett nytt VIOL-system, VIOL 3, som kommer att resultera i bland annat ökad affärsnytta och en säkrare utveckling av våra tjänster.

Nyttor med VIOL 3

Nyttor med VIOL 3

I och med utvecklingen av den nya plattformen har det tagits hänsyn till många önskemål och förbättringsförslag.

Demofilmer om VIOL 3

Demofilmer om VIOL 3

Våra demofilmer om VIOL 3 beskriver olika delar av systemet och ger en fördjupning av dessa.

Om Redovisning i VIOL 3

Om BI i VIOL 3

Vad behöver du göra nu?

För att din verksamhet ska vara redo till Go Live och för att du ska kunna fortsätta göra affärer efter uppstarten av VIOL 3 behöver du göra vissa saker redan nu.

Beställningar till produktionsmiljön
 • För att kunna utföra affärer i VIOL 3 behöver du beställa visst grunddata till produktionsmiljön.
 • Läs mer om vilka beställningar som du behöver göra i vår beställningsstig och när du ska ha beställt detta.
 • I bilagan till beställningsstigen framgår det även vilket data som du själv ansvarar för att lägga in i produktionsmiljön efter det att den öppnats upp i december 2024.
 • Läs mer om beställningar på vår beställningssida
Utbildning i VIOL 3
 • För att kunna nyttja VIOL 3 behöver du genomföra vissa grundläggande utbildningar. Dessa utbildningar är e-baserade och finns på Biometria.se. För att du ska utbilda dig med rätt timing inför Go Live kommer mer information om utbildningar i höst.
 • Om du vill passa på att lära dig mer om VIOL 3 innan dess eller behöver större förståelse inför dina beställningar kan du höra av dig till vår support via mejl: support.viol3@biometria.se

Stödjande dokument om VIOL 3

Det finns olika typer av dokument som hjälper dig att förstå VIOL 3. Här nedan beskriver vi skillnaden:

 • Handböcker – beskriver hur VIOL 3 används inom ett specifikt område
 • Instruktioner – beskriver och rekommenderar hur enskilda komponenter kan användas inom VIOL 3
 • Best practice – beskrivningar för användandet av VIOL 3-systemet
 • White papers – beskrivningar kring varför VIOL 3 är upplagt så som det är, det vill säga vilka principer och beslut som fram till idag ligger till grund för olika saker i VIOL 3.
 • Du hittar all vår användardokumentation här.

Integrationer mot VIOL 3

Håll dig uppdaterad via vårt nyhetsbrev

VIOL 3 1.0 Funktioner

 

Tidslinje VIOL 3 - milstolpar och aktiviteter att hålla koll på