Begränsad support under sommaren

Biometrias support har begränsad bemanning under sommarperioden, vilket kan innebära längre handläggningstid än vanligt för ärenden som kommer in. Läs mer

Starttid 2024-07-15 kl. 08:00 Sluttid 2024-08-09 kl. 17:00

VIOL 3 - förenklar, moderniserar och effektiviserar svensk skogsnäring

Nuvarande VIOL kommer att fasas ut och ersättas av en tredje generationens system, kallad VIOL 3. Som kund kommer du kunna ta del av det som nuvarande VIOL erbjuder men med vissa skillnader i vad objekten kallas och hur de hanteras. För dagens VIOL används Violweb där det bland annat finns flera ingångar till vårt tjänsteutbud. Biometria har i VIOL 3 försökt att i större utsträckning hålla ihop de tjänster som vi erbjuder, även om det fortsatt kan vara olika ingångar beroende på vad du som användare vill åstadkomma.

Plattformar

Tjänsten VIOL 3 utgår delvis från Microsoftplattformarna Dynamics 365 och Microsoft Power BI. Dessa utgör affärssystemet samt uppföljningen för samtliga områden. Samarbetet med Microsoft ger oss en slagkraftig standardplattform med funktioner i form av BI-funktionalitet, utskriftshantering och integration. Vi får också en lösning som är robust och skalbar över tid. Övriga systemdelar av VIOL 3, exempelvis produktionssystemet, mätplatsstödet och rapportportalen, är byggda på andra eller egenutvecklade plattformar.

Varför ersätter vi dagens VIOL?

Tankar och idéer om en föryngring av Biometrias systemmiljö har funnits under en längre tid och de senaste åren har riskerna med det gamla systemet blivit påtagliga. Två aspekter är brist på kompetens och support för de befintliga systemmiljöerna samt att den föråldrade tekniken inte kan svara upp mot branschens krav.

Vi har valt att genomföra systemskiftet för att vi vill förbättra effektiviteten med snabbare och säkrare utveckling av tjänster så att vi kan erbjuda en ökad affärsnytta för våra kunder.

Hur får jag åtkomst till VIOL 3?

Åtkomst till VIOL 3 får du via ”Mina sidor” på biometria.se. Längst upp till höger på startsidan loggar du in. Observera att du behöver ha en användare beställd hos Biometria för VIOL 3 för att kunna logga in. För att beställa behörigheter till VIOL 3 loggar du in på Mina sidor och väljer därefter Beställ behörigheter VIOL 3 längst ned bland tjänsterna. 

Piloter i VIOL 3 programmet

I VIOL 3 programmet finns dessa pilotföretag: 

Stora Enso Skog, Sveaskog, Holmen, SCA och Södra