VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Organisation och ledning

Biometrias ledning består av vd och cheferna för våra större avdelningar och stabsfunktioner. 

Vd ansvarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. 

Maria Darke

Maria Darke

HR-chef

Ingela Ekebro

Ingela Ekebro

Vd

Anna Forshell

Anna Forshell

Marknadschef

Robin Grelz

Robin Grelz

CIO

Mats Johansson

Mats Johansson

Chef Strategisk utveckling

Krister Pettersson

Krister Pettersson

Chef Virkesmätning

Helena Sandström Wallin

Helena Sandström Wallin

CFO

Ulrika Sten

Ulrika Sten

Kommunikations- och hållbarhetschef

Jonas Törnsten

Jonas Törnsten

Chef Mätningskvalitet