Organisation och ledning

Biometrias ledning består av vd och cheferna för våra större avdelningar och stabsfunktioner. 

Vd ansvarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. 

Ingela Ekebro

Ingela Ekebro

Vd

Helena Sandström Wallin

Helena Sandström Wallin

Ekonomichef

Magnus Hedin

Magnus Hedin

Chef Strategisk utveckling

Maria Darke

Maria Darke

HR-chef

Ulrika Sten

Ulrika Sten

Kommunikationschef

Jonas Törnsten

Jonas Törnsten

Chef Mätningskvalitet industri

Krister Pettersson

Krister Pettersson

Chef Virkesmätning

Robin Grelz

Robin Grelz

IT-chef