Lokala mätningsbestämmelser

I de fall en uppdragsgivare önskar arbeta med en produkt med specifika behov som rör virkets kvalitativa egenskaper, och där nationella kvalitetsregler inte ger tillräcklig beskrivning av det virke som önskas, kan affärsvisa mätningsbestämmelser tas fram. I de fallen tas hänsyn till lagkrav samt till mål och krav som Biometrias styrelse satt upp för verksamheten. Affärsvisa bestämmelser fastställs av Biometria och har ett slutdatum för hur länge de är tillämpbara.

 

Sök och filtrera

Filer