Begärd ommätning av travar i bild

Biometria tillhandahåller möjligheten till begärd ommätning av travar i bild.
Begärd ommätning i bild ger möjlighet till reklamation av utförd mätning, genomförd i efterhand vid en fjärrmätningsstation. Tjänsten fångar de tillfällen ordinarie mätning utförts felaktigt eller när ett registreringsfel inträffat.

Läs mer om Begärd ommätning i bild

Gör din begäran här

Jag begär härmed att Biometria ek för låter verkställa ommätning i bild av den ordinarie mätning för vars identitet följande uppgifter gäller:

Jag är/företräder och grund för begäran

Jag begär ommätning på grunden *

Jag begär ommätning på grunden *

Jag begär ommätning på grunden *

Part för vars räkning ommätning begärts

*
*

Kostnad

I de fall en begärd ommätning av travar i bild avviker mindre än de uppsatta gränser som framgår i avsnitt 7, får den part som begärt ommätningen bekosta en del av kostnaden, för närvarande 3 450 kr.
Läs mer om Begärd ommätning av travar i bild i Biometrias kontroll av virkesmätning