För dig som Mätplatsägare

I maj 2025 går VIOL 3 live efter flera års utveckling och ersätter därmed VIOL 2. VIOL 3 är inte en uppgradering av VIOL 2, det är två skilda system som inte kommunicerar med varandra. VIOL 3 är ett helt nytt affärssystem som innebär stora förändringar och kräver planering för hela branschen.   

Det är ditt ansvar som mätplatsägare att se till att din utrustning är kompatibel mot både VIOL 2 och VIOL 3 parallellt eftersom båda systemen kommer vara i drift samtidigt under en kortare övergångsperiod. Anpassningarna som du eventuellt behöver göra kommer även att driva vissa kostnader som du som mätplatsägare behöver stå för.  

Om du inte genomför de anpassningar av utrustning som behövs för din mätplats i god tid innan uppstarten av VIOL 3, som är den 2 maj 2025, kan Biometria inte garantera att du fortsatt kommer kunna utföra dina affärer mot dina affärspartners när VIOL 3 startas. 

 

Nedan finns en bilaga som beskriver olika typer av mätplatsutrustningar samt vilka åtgärder som krävs.

Öppet möte för dig som mätplatsägare

Tisdag den 18/6 kl. 15.00-16.00 hålls ett öppet möte för dig som mätplatsägare.

Preliminär agenda:

  • Inledning
  • Kompabilitet mot VIOL 2 och VIOL 3 under omläggningsperioden
  • Beskrivning av förändringar kring olika mätplatsutrustningar
  • Frågor

Klicka här för att ansluta till mötet.