IT-tjänster VIOL 2

Kontrollerar uppkoppling mot VPN för Violweb, denna kontroll kan ta upp till en minut.

Du är nu uppkopplad!

Du verkar inte vara ansluten med VPN koppling till Biometria. Vänligen kontrollera att du kopplat upp din VPN anslutning för att få åtkomst till Violweb. Här kopplar du upp din VPN anslutning: portal.biometria.se

Kontakta vår support om du har problem med din uppkoppling: