VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Supportvägar VIOL 2

All utförd service loggas och debiteras enligt verklig nyttjandegrad, se prislista för mer information.

Redovisning virke och energi

(Virkesorder, VIS, Rätta/korrigera, Prisräkning och Mätbesked)

Via nedanstående länkar kan du skicka ditt ärende direkt till området ärendet gäller. 

Transportfrågor

(Transportredovisning, Krönt Vägval eller Leveransavisering)

Drivning

(Sender XC, PRINS, Kvalitetssäkring Skördare eller Rapp)

Övriga frågor

Akuta ärenden

Behöver du anmäla ett akut ärende som t ex en driftstörning, ringer du till vårt supportnummer och blir kopplad till vår ärendemottagning. Den är bemannad dygnet runt och kan ta emot och registrera ditt ärende, samt kontakta vår beredskap vid akuta driftstörningar.

Telefon: 010-228 59 00

Vill du komma i kontakt med någon av våra handläggare

Telefon: 010-228 59 00

Våra handläggare finns tillgängliga via telefon mellan 08.00 – 12.00

Övrig tid eller vid hög arbetsbelastning, tas samtal emot av vår externa ärendemottagning, som är bemannad dygnet runt. Ett ärende skapas av mottagande handläggare och vi tar därefter kontakt med dig.

Mätplatsteknik

(Mätplatsrelaterade frågor som tex DORIS)

Vill du komma i kontakt med någon av våra handläggare på mätplatsteknik

Telefon: 010-228 59 00

Våra handläggare finns tillgängliga via telefon mellan 08.00 – 16.30

Övrig tid eller vid hög arbetsbelastning, tas samtal emot av vår ärendemottagning, som är bemannad dygnet runt. Ett ärende skapas av mottagande handläggare och vi tar därefter kontakt med dig.