Begränsad support under sommaren

Biometrias support har begränsad bemanning under sommarperioden, vilket kan innebära längre handläggningstid än vanligt för ärenden som kommer in. Läs mer

Starttid 2024-07-15 kl. 08:00 Sluttid 2024-08-09 kl. 17:00

Begäran om kontroll

Tjänsten Begärd kontroll möjliggör för aktörer att reklamera mätningen av en leverans. Var och en som berörs av resultaten från ordinarie virkesmätning (leverantör, säljare, köpare, transportör eller avverkningsentreprenör) får begära kontroll hos Biometria.

Läs mer om Begärd kontroll

Gör din begäran här

Jag begär härmed att Biometria ek för låter verkställa kontrollmätning av den ordinarie mätning för vars identitet följande uppgifter gäller:

Information

1) Behöver ej fyllas i vid begäran om förvägskontroll.

Jag är/företräder och grund för begäran

Jag begär kontroll på grunden *

Jag begär kontroll på grunden *

Jag begär kontroll på grunden *

Part för vars räkning kontroll begärts

*
*

Kostnad

I de fall en begärd kontroll avviker mindre än de uppsatta gränser som framgår i avsnitt 6, får den part som begärt kontrollen bekosta en del av kostnaden, för närvarande 5 751 kr.
Läs mer om Begäran om kontroll i Biometrias kontroll av virkesmätning