Rapporter

Våra rapporter är till för att ge dig en insyn i hur vi arbetar med utvecklingen av t ex mätningskvaliteten och olika mätmetoder. Du kan även läsa våra trendspaningar som presenterar vad som kan påverka utvecklingen framöver och vilken information, ex.vis rörande hållbar utveckling, som Biometria kan visa.

  • Trendspaning 2021
    T Keisu, S Jägbrant, U Sten, M Hedin, Forefront Consulting, Microsoft
  • Trendspaning 2020
    T Keisu, S Jägbrant, A Åkre, M Hedin, Forefront Consulting, Microsoft

2023

2022

2020

2019