VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Biometrias AI-lösningar

Artificiell intelligens (AI) kan definieras som möjligheten för en maskin att imitera människors naturliga intelligens. Via AI kan maskiner analysera bilder, förstå tal, integrera på naturliga sätt och göra förutsägelser med hjälp av data. Biometrias tillgång till stora mängder data skapar goda förutsättningar för AI-utveckling.

AIDA

Årsskiftet 2019/2020 driftsattes Biometrias första AI-lösning för virkesmätning. AIDA kan automatiskt identifiera virkestravar i bild och mäta travens höjd och längd. AI-lösningen används som stöd för virkesmätarna vid travmätning av virke på distans med en effektivare mätningsprocess som resultat. Lösningen är utvecklad av Biometria Labs tillsammans med Forefront Consulting och i samarbete med Microsoft. AIDA var finalist i kategorin Årets digitala projekt vid CIO Awards 2020.

ASTA

AI-lösningen kombinerar data från flera mätpunkter i den digitala kedjan för att automatiskt bestämma virkestravars volym. Under våren 2021 implementerades lösningen i Biometrias system och gick i parallelldrift med ordinarie mätning för utvärdering och typgodkännande. Metoden är godkänd för mätning av ett flertal olika sortiment och under våren 2022 användes lösningen skarpt för första gången. ASTA är ett viktigt steg på vägen till helautomatisk travmätning och leder till både effektivisering av mätningsprocessen och en kostnadsbesparing för Biometrias kunder. Lösningen är utvecklad av Biometria Labs tillsammans med Forefront Consulting och i samarbete med Microsoft. Den bygger delvis på resultaten från ett forskningsprojekt mellan Mittuniversitetet, Universitetet i Salerno och Biometria som pågick under 2018/2019. ASTA var finalist i kategorin Årets digitala projekt vid CIO Awards 2022.