Biometrias AI-lösningar

Artificiell intelligens (AI) kan definieras som möjligheten för en maskin att imitera människors naturliga intelligens. Via AI kan maskiner analysera bilder, förstå tal, integrera på naturliga sätt och göra förutsägelser med hjälp av data. Biometrias tillgång till stora mängder data skapar goda förutsättningar för AI-utveckling.

AIDA

Årsskiftet 2019/2020 driftsattes Biometrias första AI-lösning för virkesmätning. AIDA kan automatiskt identifiera virkestravar i bild och mäta travens höjd och längd. AI-lösningen används som stöd för virkesmätarna vid travmätning av virke på distans med en effektivare mätningsprocess som resultat. Lösningen är utvecklad av Biometria Labs tillsammans med Forefront Consulting och i samarbete med Microsoft. AIDA var finalist i kategorin Årets digitala projekt vid CIO Awards 2020.

ASTA

Under våren 2021 implementerades Biometrias andra AI-lösning för virkesmätning. ASTA kombinerar bilder på virkestravar med data från skogsmaskiner och viktdata från fordonsvåg och bestämmer automatiskt virkestravars volym. På sikt kommer ASTA att bidra till sänkta kostnader för virkesmätning. Lösningen är utvecklad av Biometria Labs tillsammans med Forefront Consulting och i samarbete med Microsoft.