VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Så här mäter vi

Vi mäter framför allt råvara åt industrin. Virkets kvalitet avgör om det kan användas till sågtimmer, massaved eller biobränsle. Det mäts på olika sätt utifrån kvalitet och måttslag. Dessutom mäts lager när kunden har sådana önskemål.

Grunden för sågtimmermätning är exempelvis stockvis mätning. För större leveranser används emellanåt stickprovsmetoder och då är den första mätningen oftast en travmätning. För sågtimmer förekommer två olika handelsmått, toppmätt volym under bark (m3toub) och fast volym under bark (m3fub). 

Mätresultatet bearbetas i Biometrias virkesredovisningssystem VIOL

VIOL är det branschgemensamma systemet för affärer och aktuell information om genomförda leveranser i hela kedjan mellan skog och industri. Här samlas alla mätningar in och bearbetas. 

Inom ramen för VIOL finns ett tjänsteutbud som underlättar redovisning och administration för alla inom skogsnäringen. Oavsett om du är leverantör, skogsägarförening, sågverk, skogsbolag, transportföretag, industri eller värmeverk finns tjänster för att effektivisera just din vardag.