VIOL 3: Planerad installation i AT1 enligt körschema

Kundtestmiljön AT1 stängd mellan 15:00 den 28/9 och 17:00 den 29/9 Läs mer

Starttid 2023-09-28 kl. 15:00 Sluttid 2023-09-29 kl. 17:00

Biometrias råd

Våra råd är den svenska skogsnäringens gemensamma grupper för beredning, samordning, standardisering och harmonisering när det gäller frågor om produktion och transport, virkesmätning- och redovisning samt IT.

Rådet för mätning och redovisning (RMR)

Rådet för mätning och redovisning (RMR) hanterar frågor rörande mätning och redovisning av de råvaror/produkter marknadens parter bedriver handel med.

Rådet för Produktion och Transport (RPT)

Rådet för Produktion och Transport (RPT) hanterar frågor som rör skogsbrukets transporter och produktionsprocesser samt utser nämnden för Krönt Vägval.

IT-rådet

IT-rådet hanterar frågor som rör datakommunikation, systemintegration och IT-infrastruktur.