Standarder

Biometria utvecklar och förvaltar de skogliga standarder som finns för redovisning av affärer och leveranser i hela kedjan från skog till industri. 

VIOLs kodbok beskriver de koder som används i VIOL, t.ex. sortimentskoder och kvalitetskoder. papiNet är en global standard för elektroniska dokument inom pappers och skogsindustrin som underlättar kommunikationen mellan de parter som är inblandade i köp, försäljning och distribution av pappers- och skogsprodukter. StanForD används inom avverkningsområdet och är en inofficiell industristandard för kommunikation till/från skördare och skotare.