Nationella mätningsbestämmelser

Nationella mätningsbestämmelser beskriver mätmetoder och kvalitetsregler som parterna på virkesmarknaden gemensamt kommit överens om. Bestämmelserna är i första hand ämnade för ersättningsgrundande mätning. De kan även tillämpas för transportlikvid samt sorterings- och processuppföljningsändamål.

Bestämmelserna kan delas in i kvantitetsbeskrivande (sortimentsneutrala) respektive kvalitetsbeskrivande (sortimentsspecifika). Bestämmelserna innehåller i vissa fall dispositiva regler och det är då upp till parterna att avtala om dessa regler ska gälla eller avtalas bort samt vilka gränser som ska tillämpas.   

 

Filer