VIOL 3: Planerad installation i AT1 enligt körschema

Kundtestmiljön AT1 stängd mellan 15:00 den 28/9 och 17:00 den 29/9 Läs mer

Starttid 2023-09-28 kl. 15:00 Sluttid 2023-09-29 kl. 17:00

Nationella mätningsbestämmelser

Nationella mätningsbestämmelser beskriver mätmetoder och kvalitetsregler som parterna på virkesmarknaden gemensamt kommit överens om. Bestämmelserna är i första hand ämnade för ersättningsgrundande mätning. De kan även tillämpas för transportlikvid samt sorterings- och processuppföljningsändamål.

Bestämmelserna kan delas in i kvantitetsbeskrivande (sortimentsneutrala) respektive kvalitetsbeskrivande (sortimentsspecifika). Bestämmelserna innehåller i vissa fall dispositiva regler och det är då upp till parterna att avtala om dessa regler ska gälla eller avtalas bort samt vilka gränser som ska tillämpas.   

 

Filer