Kontrollanvisningar

Kontrollanvisningar handlar oftast om teknisk utrustning. De innehåller ofta följande avsnitt:

  • Mätningstekniskt test för typ- respektive installationsgodkännande
  • Daglig tillsyn
  • Periodisk kontroll

 

Filer