VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Innovation

Innovation bygger vi Tillsammans. Hos Biometria sker innovationsarbetet på flera håll och i stark samverkan med skogsnäringen. Vi skapar nya spännande möjligheter för skogsnäringen här och nu, samtidigt som vi också rustar för att möta framtida behov och utmaningar. I Biometria Labs finns dessutom allokerade resurser för att prioritera innovationsarbetet.