Virkesmätningslagen

I Sverige finns sedan länge en särskild virkesmätningslag. Den som gäller i dag är från 2014. Syftet med lagen är att ge säljare och köpare likvärdiga möjligheter att bedöma om ersättningen för virket är korrekt. Lagstiftningen ska bidra till en trovärdig och väl fungerande virkesmarknad.

Skogsstyrelsen utfärdar föreskrifter där bland annat noggrannhetskrav beskrivs och gör tillsynsbesök för att kontrollera hur väl mätande företag lever upp till lagstiftningen. 

Läs mer om virkesmätningslagen hos Skogsstyrelsen.