Vanliga frågor och svar

Några få små sågverk som stockmäter har inte ställt om till mätramsfub än, men de löser mätning på annat sätt till dess att de ställt om: manuell top-rot mätning, affärer i toppcylindervolym och förbrukning av lagrat virke. Alla som ska ställa om har ställt om hösten 2023. Matrisfub används inte i någon förstaledsaffär. 

Mätning av timmer i m3to, omvandlat via matris till m3fub, svarar inte alltid upp till virkesmätningslagens krav på partinivå.

Förändringen leder till en mer exakt volym vilket gynnar alla parter. En annan positiv effekt är att förändringen ger en harmonisering av måttslaget för fastvolym mellan olika sågverk och i hela kedjan, från skogen till sågverket.

På nationell nivå har inte mycket ändrats, men beroende på hur virket ser ut har volymerna ändras något på enskilda sågverk.

Den kontrollmätning som införs vid sågverk som använt toppformtalsmatris kommer att ge ett ungefärligt svar om volymändring. För ett säkrare svar behöver antalet kontrollstockar som mäts med fastvolym öka ytterligare.

Toppformtalsmatris kommer inte att kunna användas i förstaledsaffärer, men kommer att kunna användas för exempelvis skattning av fastvolym i lager och för ersättning i senare affärsled.

Vid kontroll av fastvolym behöver även rotdiameter mätas, vilket gör att mätningen blir något dyrare. Fastvolym kontrolleras med topprotmätning, oavsett om fastvolymen har tagits fram genom sektionsmätning, topprotmätning, mittmätning eller via toppformtalsmatris. Behov av kontroll av fastvolym har därför inte en direkt koppling till att fastvolym mäts direkt i mätramen. För att hålla nere kostnaden har en flexibel kontrollmätning introducerats under 2020, där rotdiametern mäts på en andel av kontrollstockarna.