Föreningsstyrning

Biometrias medlemmar är fysiska eller juridiska personer som säljer, köper eller hanterar skogsråvara eller biobränslen samt har behov av mätning, mätteknisk revision, redovisning eller transportrelaterade data. Medlemmar kan även vara fysiska eller juridiska personer som inte är köpare eller säljare av virke eller skogliga produkter, men som på annat sätt är verksamma inom skogsindustrin eller det skogsindustriella flödet.