Vårt uppdrag

Med virkesmätningen som grund kvalitetssäkrar vi skogens affärer och möjliggör en datadriven och hållbar utveckling.

Från mått på virke och biomassa till big data och algoritmer

Biometria skapar en väl fungerande virkesmarknad där säljare och köpare får en trovärdig och opartiskt bestämning av råvarans kvantitet och kvalitet. Bäst i världen på mätning och analys av skoglig logistik.

Förskola i Göteborg ett steg mot en klimatsmart stad

Förskola i Göteborg ett steg mot en klimatsmart stad

Världens första moderna klimatneutrala förskola är nu klar. Nästan helt byggd i trä. Det började som ett innovationsprojekt men har blivit så lyckat att Göteborgs Stads lokalförvaltning har initierat ett helt innovationsprogram för klimatneutral byggnation.

Möt våra medarbetare

Möt våra medarbetare

För att vi skall möta upp våra kunder i vardagen, behöver vi medarbetare som är engagerade och duktiga på det de gör. Och det har vi! 

Låt oss presentera några av våra fantastiska medarbetare.

Vi finns över hela Sverige