Virkesmätning

Inom den svenska skogsnäringen finns en lång tradition i samverkan mellan säljare och köpare kring virkesmätning och virkesredovisning. Virke mäts av en rad olika anledningar, oftast används det som grund för betalning mellan köpare och säljare. Nästan allt leveransvirke i Sverige mäts av Biometria.

Vi på Biometria ansvarar för att mätningen utförs på ett enhetligt sätt. Virkesmätarna är anställda av föreningen och står fria i förhållande till säljare och köpare. De utbildas fortlöpande för att upprätthålla en gedigen yrkeskompetens och en hög mätingskvalitet.