papiNet

papiNet är en global standard för elektroniska dokument inom pappers och skogsindustrin. En standard underlättar kommunikationen mellan de parter som är inblandade i köp, försäljning och distribution av pappers- och skogsprodukter. Det finns en överenskommelse om vilka elektroniska dokument och vilken terminologi som ska användas.

Om papiNet

papiNet startade 1999 då en grupp företag inom pappersindustrin påbörjade ett projekt tillsammans med de stora tryckerierna i Tyskland. Målet med projektet var att ta fram en standard för elektroniska dokument. Projektet utökades till att inkludera även andra parter i den europeiska skogsindustrin och projektet fick namnet papiNet. Idag har papiNet ett tjugotal medlemmar som finns både i Europa och Nord Amerika. SDC blev medlem 2007.

Arbetet med att utveckla och underhålla papiNet standarden bedrivs av olika användargrupper s.k. Segment User Groups (SUG). SDC har rollen som ordförande i användargruppen Forest Wood Supply. I användargruppen studeras och dokumenteras affärsprocesserna från skog till industri. Därefter definieras och beskrivs de elektroniska dokumenten i processerna samt den terminologi som används.