papiNet®

papiNet är en global standard för elektroniska dokument inom pappers och skogsindustrin. En standard underlättar kommunikationen mellan de parter som är inblandade i köp, försäljning och distribution av pappers- och skogsprodukter. Det finns en överenskommelse om vilka elektroniska dokument och vilken terminologi som ska användas.

Om papiNet

papiNet startade 1999 då en grupp företag inom pappersindustrin påbörjade ett projekt tillsammans med de stora tryckerierna i Tyskland. Målet med projektet var att ta fram en standard för elektroniska dokument. Projektet utökades till att inkludera även andra parter i den europeiska skogsindustrin och projektet fick namnet papiNet. Idag har papiNet ett tjugotal medlemmar som finns både i Europa och Nordamerika. Biometria blev medlem 2007.

Arbetet med att utveckla och underhålla papiNet standarden bedrivs av olika användargrupper s.k. Segment User Groups (SUG). Biometria har rollen som ordförande i användargruppen Forest Wood Supply & Bioproducts. I användargruppen studeras och dokumenteras affärsprocesserna från skog till industri. Därefter definieras och beskrivs de elektroniska dokumenten i processerna samt den terminologi som används.

Stöd för papiNet 

Här finns Biometrias rekommendationer för hur papiNet bör användas inom skoglig råvaruförsörjning. De vänder sig till såväl skogsbranschen och transportbranschen som IT-personal. Dokumentationen för respektive användningsfall (SDC Use Case) visar den verksamhetsprocess som stöds och har detaljerade specifikationer att användas av systemintegratörer och systemutvecklare. Om ditt företag är intresserad av att använda papiNet eller vill veta mer, kontakta Biometrias support.

För att utbyta papiNet-dokument behöver parterna vara överens om hur den tekniska kommunikationen ska ske mellan dem. Generella riktlinjer och alternativ för teknisk kommunikation med Biometria beskrivs i dokumentet SDC Technical Communication Guidelines. Varje aktör som önskar utbyta papiNet-dokument med Biometria behöver teckna integrationskontrakt med Biometria. Ett integrationskontrakt innehåller de uppgifter som behövs för att sätta upp den tekniska kommunikationen av önskad affärsinformation mellan aktören och Biometria. papiNet-integration via Biometria beställs här. Dokumentet Biometria Integration Terminology definierar ett antal termer som används i övriga dokument.

Biometria är medlem i organisationen papiNet och nu ordförande i dess branschgrupp Forest Wood Supply & Bioproducts. Läs mer om denna på deras webbplats.