VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Kvalitetsledare

Kontroll och uppföljning av mätning utförs av våra kvalitetsledare som har stor erfarenhet samt grundliga kunskaper i det regelverk som gäller för virkesmätning. Kontrollen syftar till att följa upp och säkerställa att alla virkesmätare och mätplatser når uppsatta kvalitetsmål. 

Kvalitetsledarna håller också i coachning och utbildning av våra virkesmätare. 

Här finns vår verksamhet inom Mätningskvalitet