Styrelse och revisor

Här kan du se de ledamöter som är invalda i Biometrias styrelse samt revisor.

Anders Nilsson

Anders Nilsson

Ordförande

Gert Adolfsson

Gert Adolfsson

Chef egendomsavdelningen, Prästlönetillgångar Skara Stift

Jörgen Bendz

Jörgen Bendz

Virkeschef, SCA Skog AB

Mats Boström

Mats Boström

Vice Vd, Norra skog

Olof Hansson

Olof Hansson

Forskningsdirektör, Södra

Patrik Karlsson

Patrik Karlsson

Chief Digital Officer, Sveaskog

Peter Karlsson

Peter Karlsson

Affärsområdeschef, Södra Skog

Fredrik Munter

Fredrik Munter

Vd, Mellanskog

Per-Arne Nordholts

Per-Arne Nordholts

Vd, Sågverksföreningen Såg i Syd

Lena Nyberg

Lena Nyberg

Ekonomichef, Holmen Skog AB

Lennart Stenquist

Lennart Stenquist

Affärschef, Stora Enso Skog AB

Göran Sundberg

Göran Sundberg

Råvaruchef, Stenvalls Trä

Jonas Torstensson

Jonas Torstensson

Affärsutveckling biobränslen, E.ON Energilösningar AB

Revisor

KPMG, med ansvarig revisor Thomas Nielsen, Auktoriserad revisor.