Styrelse och revisor

Här kan du se de ledamöter som är invalda i Biometrias styrelse samt revisor.

Anders Nilsson

Anders Nilsson

Ordförande

Jörgen Bendz

Jörgen Bendz

Virkeschef, SCA Skog AB

Mats Boström

Mats Boström

Vice Vd och virkeschef, Norra skog

Olof Hansson

Olof Hansson

Skogsdirektör, Södra Skogsägarna ek för

Patrik Karlsson

Patrik Karlsson

Chief Digital Officer, Sveaskog

Thomas Magnusson

Thomas Magnusson

Affärsområdescontroller, Södra Skog

Fredrik Munter

Fredrik Munter

Vd, Mellanskog

Per-Arne Nordholts

Per-Arne Nordholts

Vd, Sågverksföreningen Såg i Syd

Calle Nordqvist

Calle Nordqvist

Vd, Skogssällskapet

Magnus Norrby

Magnus Norrby

Vd, Sågverken Mellansverige

Lena Nyberg

Lena Nyberg

Ekonomichef, Holmen Skog AB

Lennart Stenquist

Lennart Stenquist

Affärschef, Stora Enso Skog AB

Jonas Torstensson

Jonas Torstensson

Affärsutveckling biobränslen, E.ON Energilösningar AB

Revisor

KPMG, med ansvarig revisor Thomas Nielsen, Auktoriserad revisor.