VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Ansökan medlemsskap

Här ansöker du om medlemskap eller utträde ur Biometria ek för

*

Nedanstående företag ansöker om medlemskap som *

Enligt föreningens stadgar antas medlem av föreningsstyrelsen på styrelsesammanträde. Medlemskapet behandlas under förutsättning att inträdesavgiften på 100 kr är inbetald på bankgiro 5519-3999 senast dagen före sammanträde då medlemsansökan behandlas. Som underlag för beslut krävs att ni tar del av föreningens stadgar och genom att betala in 100:- på föreningens bankgiro accepteras föreningens stadgar.