Avskogningsförordningen (EUDR)

Här hittar du viktig information om Avskogningsförordningen (EUDR)

Förordningen innebär att från och med 30 december 2024 måste all skogsråvara som avverkas i, importeras till eller exporteras från Sverige vara anmäld till EU i form av en ”förklaring om tillbörlig aktsamhet”. Syftet är att kunna spåra all skogsråvara tillbaka till avverkningstrakten och därmed kunna förhindra avskogning och förlust av biologisk mångfald. VIOL-systemet kommer att erbjuda visst stöd medan du som kund själv måste säkerställa att du kan utföra anmälan till EU.