Utbildningar

Vi erbjuder dig utbildningar inom alla våra tjänsteområden: virkesmätning, skördarrevision och våra it-tjänster.

Biometria har som huvuduppgift att mäta och redovisa det virke som tillreds ute i skogen. Varje dag bestämmer vi kvantitet och kvalitet på stora mängder virke vilket ger oss en gedigen erfarenhet av virke och virkesmätning samt virkesredovisning.

Vi finns, med våra drygt 450 mätplatser, representerade i hela landet vilket ger en närhet och kunskap om förhållanden på just de områden där ditt företag är verksamt.

Det här är något vi har tagit fasta på och erbjuder nu våra medlemmar och kunder utbildningar inom olika områden.