Begränsad support under sommaren

Biometrias support har begränsad bemanning under sommarperioden, vilket kan innebära längre handläggningstid än vanligt för ärenden som kommer in. Läs mer

Starttid 2024-07-15 kl. 08:00 Sluttid 2024-08-09 kl. 17:00

Övriga handböcker

På denna sida hittar du alla handböcker för Biometrias IT-tjänster utom för VIOLs handböcker som du hittar här. 

Handböcker Produktion

Här hittar du handböcker för våra system inom Produktionsrapportering. Du hittar t ex handböcker för Sender XC, Rapp och hur du går till väga för att redovisa skördardata i VIOL. 

Läs om företagsinställningar som styr tolkningen av insända skördar- och skotarfiler.

Uppdragsgivarinställningar i VIOL 2

 

Läs om hur du sänder och tar emot filer för skogsmaskinen (StanForD och StanForD2010).

Läs om hur du administrerar behörigheter för Rapp - inloggning, godkännande och borttag av maskinnummer.

Läs om hur du kommer igång med rapporteringen -inloggning, registrering av maskinnummer, rapportering av skotning/skördning mm.

Läs om vilka förutsättningar som krävs för att skördardata ska redovisas i VIOL 2.

Läs om vilka förutsättningar som krävs för att skördardata ska redovisas i VIOL.

Läs mer om vilka regler som tillämpas vid tolkningen av hpr-fil som rapporteras till Biometria.

Läs mer om vilka regler som tillämpas vid tolkningen av hqc-filer som rapporteras till Biometria.

Läs om vilka förutsättningar som krävs för att destinera skördarmätningar.

Läs om vilka förutsättningar som krävs för ersättningsgrundande skördarmätning.

Läs om vilka förutsättningar som krävs för redovisning av grot.

Läs om dina möjligheter att rapportera och följa upp apteringslista och produktversion.

Läs om hur du kan gruppera objekt med likartade egenskaper m h a ObjektgruppID i hpr-filer.

Läs om att söka efter och rätta avvisade skördarmätningar i VIOL.

Redovisning av skotardata i VIOL (prl-fil)
Läs om vilka förutsättningar som krävs för att skotardata ska redovisas i VIOL.
 
Sammanfattande beskrivning av hur skotardata i fpr-filer och konverterade prl-filer redovisas i VIOL
Läs om vilka förutsättningar som krävs för att skotardata ska redovisas i VIOL.
 
Läs om att söka efter och rätta avvisade skotarmätningar i VIOL.
 
Läs mer om vilka regler som tillämpas vid tolkningen av fpr-filer som rapporteras till Biometria.

Läs om hur du skickar produktionsinstruktioner till skördare och skotare.

Handböcker Transport

Här hittar du handböcker för våra system inom området Transport. Du hittar t ex handböcker om TIS, Krönt vägval och Leveransavisering. 

Här hittar du handböcker i pdf-format om Krönt vägval:
 
Läs t.ex. om hur du använder kartan, ser olika attribut och gör en avståndsberäkning.

Krönt Vägval i VIOL
Läs t.ex. hur du hämtar avstånd till virkesordern och använder det i transportredovisningen.
 
Läs om hur du kan använda avståndstjänsten för att hämta avstånd till eget system. 

Handböcker Mätning

Här hittar du handböcker för våra system inom området Mätning. Du hittar t ex handböcker om DORIS, Mapp och RTV-Online. 

Här hittar du handböcker i pdf-format om nya mätplatssystemet DORIS:
 
Läs t.ex. om inloggning, menyrad, verktygsfält och personliga inställningar.
 
Bilvågssystemet 
Läs t.ex. om vilken information som visas om vägning vid mätplatsens bilvågar och om att se uppgifter i mätplatssystemet om de bilar som vägts in med bilvågssystemet.
 
Här kan du som chaufför läsa hur du gör en avlämning i DORIS när du har använt dig av leveransavisering.
 
Leveransavisering - Mätare
Här kan du som mätare läsa hur du gör en mätning i DORIS om du använder dig av leveransavisering.
 
Läs t.ex. om att registrera uppgifter om bilar och om att registrera vikten på formar som används vid sållningsprov.

Läs om hur du lätt avhjälper enklare problem som t.ex.  utskrifts-, dator,- och kommunikationsproblem.
 
Läs om hur du skickar in en avisering från bilen till mätplatsen för att mätas.
 
Läs om hur du redigerar och skapar nya mallar i DORIS.
 
Läs t.ex. om att registrera en mätning i mätplatssystemets reservrutin och att föra över mätningen till mätplatssystemet.
Läs t.ex. om hur du registrerar en mätning, avslutar registrering av en påbörjad mätning och skapar en rapport.
 
Biometria har i samarbete med företag beskrivit ett rekommenderat arbetssätt när man använder storvälta.
 
Läs om hur vikten fördelas vid samlast.

Läs om hur du kommer igång med KAPP.
 
Läs om hur administrationsgränssnittet ska användas hos mätande företag.

MAPP Handbok

Läs om hur du kommer igång med MAPP. 

MAPPAdmin, Handbok mätande företag

Läs om hur administrationsgränssnittet ska användas hos mätande företag. 

Handböcker Redovisning

Här hittar du handböcker för våra system inom området Redovisning. Du hittar t ex handböcker om VIOL, VIS, Certikonto och Mätbesked. 

Följdrutinutgång

Via en följdrutinutgång kan du hämta uppgifter från alla mätningar som passerar VIOL till ditt eget system. Detta gäller även tilläggsuppgifter som tex prisräkning och lägesuppgifter.
 
Ange i vilket eller vilka led, som säljare eller som köpare eller både säljare och köpare, du vill ha uppgifter ifrån.

 
Informationsförsörjning från VIOL till Certikonto
Här beskrivs hur virkesorder och kontrakt i VIOL ska upprättas, för att certifierade råvaruvolymer ska fylla på Certikonto.
 
Beskrivning Certikontos Handelssortiment

 

Produktgruppslista i Certikonto

Läs t.ex. om verktygsfältet, hur du söker efter dokument och hur du söker efter information i dokument.