Skicka in ditt klagomål

Om Du har klagomål på hur Biometria hanterat ditt ärende rörande mätning eller redovisning kan du göra detta i två steg:

  1. I första hand vänder Du dig till Biometria för att reda ut eventuellt problem.
  2. I andra hand kan du via formuläret nedan, skicka in ditt ärende till oss. 

Skicka in ditt ärende här