VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Mätningskvalitet krav och åtgärdsnivåer

Här kan du läsa om Biometrias definition av krav och åtgärdsnivåer för mätningskvalitet. Dessa är fastställda av Biometrias styrelse den 13 december 2021.

Krav

Kravnivån är den lägsta nivå som mätningen förväntas att uppnå och det ska ses som ett allvarligt undantag om den inte uppnås. Om en mätare eller mätplats inte når upp till kravnivån ska särskilt kraftfulla åtgärder vidtas. Då ska orsaksanalys genomföras, åtgärdsplan upprättas och ansvarig för åtgärd och uppföljning utses. Nivåerna på mätarnivå fastställs av Biometria internt.

Åtgärd

Åtgärdsnivån syftar till att förhindra att mätningskvaliteten på mätplatsen inte når kravnivån. Det är även en indikator på när mätplatsens kvalitetsutveckling behöver följas upp extra noggrant och åtgärder kan behöva sättas in för att bryta en negativ trend. Åtgärdsnivåerna fastställs av Biometria internt.

Läs mer här om krav och åtgärdsnivåer för mätningskvalitet