VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Kom igång med IT-tjänsterna i VIOL 2

Kom igång Guide 

Innan du installerar filerna bör du läsa igenom nedanstående instruktioner.

För att kunna installera Citrix-klienten måste du ha administrativa rättigheter på din dator. Är du osäker, kontakta din IT-administratör.

Citrix-klienten behövs för att nå våra tjänster VIOL, RTV-Online och Kvalitetssäkring skördare.

Citrix-klient Windows

Om du redan har Citrixklienten installerad, kan det vara bra att kontrollera att du har rätt version. För att se vilken version du har, kan du köra detta testprogram genom att klicka på länken nedan och välja kör/öppna.

Det du bör kontrollera är om “ICA-filen” är minst version 12.3. Är den äldre bör du uppdatera Citrixklienten genom att installera den igen.

Test av Citrix-version (exe)