Guldkortet

Lär dig hur du kan öka värdet på skogen vid avverkning genom en bättre aptering och tillredning av virket 

Varje år avverkar en skördare virke för åtskilliga miljoner kronor. Små justeringar i tillredningen av virket får därför stora effekter på det totala virkesvärdet. En enda procent av värdet kan handla om flera hundra tusen kronor per år för ett maskinlag. Hur många maskinlag har ni i ert företag? 

Biometria har som uppgift att mäta det virke som tillreds ute i skogarna. Varje dag bedömer vi tillredning och kvalitet på stora mängder virke. Detta har gett oss en gedigen erfarenhet av att se potential såväl som fel och brister i tillredning av virke och vi finns representerade över hela landet. Detta borgar för en närhet till och kunskap om förhållandena på just de områden där du är verksam. 

Vi har möjligheter och förutsättningar att hjälpa er med att förbättra virkestillredningen i er verksamhet. Förhoppningen är att denna utbildning kommer att betala sig mångfalt tillbaka. De som genomgår denna utbildning kommer att erhålla ett utbildningscertifikat från oss på Biometria som vi kallar ”Guldkortet”. 

Upplägg 

Utbildningen består av en teoridel i form av en e-utbildning och en lärarledd fältdag. Fältdagen förläggs ute hos avverkningslagen med våra utbildade kvalitetsledare där du själv får prova på att utföra de praktiska momenten. E-utbildningen varvar teori med övningar och frågor samt avslutas med ett digitalt slutprov. När du har genomfört fältdagen och klarat slutprovet tilldelas du ett utbildningsintyg. 

Pris

3 180 sek/deltagare

Målgrupp

 • Skördarförare, entreprenörer, elev på skogsbruksskola 

Utbildningens mål

Syftet med utbildningen är att du ska lära dig hur du kan öka värdet på skogen vid avverkning genom en bättre aptering och tillredning av virket. Vi lägger stort fokus på grundkraven för sågtimmer och massaved.

Efter genomförd utbildning kommer du: 

 • kunna motivera hur du har apterat eller sorterat virke
 • kunna grundkraven för sågtimmer och massaved  
 • ha grundläggande kunskap om kvalitetsklassningen av sågtimmer och massaved
 • känna till hur avverkat virke mäts 
 • förstå hur virkesmätningen fungerar i Sverige

Innehåll 

 • Virkesmätning i Sverige
 • Regler för virkesmätning 
 • Kvantitetsbestämning av virkesparti 
 • Kontroll och uppföljning 
 • Sågtimmer – Grundkrav 
 • Sågtimmer – Kvalitetsklassning 
 • Sågtimmer – egenskaper, virkesfel och definitioner 
 • Massaved – Kvalitetskrav stock 
 • Massaved – Kvalitetsklassning trave 

Anmälan

Skicka in en intresseanmälan till utbildningen. En utbildningsansvarig kommer att kontakta dig för att boka plats och datum för fältdagen.