Typgodkännande av mätutrustning

Typgodkännande är ett intyg på att mätutrustning kvalitetssäkrats genom Biometrias typgodkännandeprocess och får användas av Biometria vid ersättningsgrundande virkesmätning (Handredskap utan elektronik är undantagna från kravet på typgodkännande).

Biometrias typgodkännandeprocess

Syftet med Biometrias typgodkännandeprocess är att säkerställa att Biometria, genom användandet av mätutrustningen, klarar av att prestera tillräckligt god mätnoggrannhet för att uppfylla verksamhetens interna och externa krav på virkesmätning. Processen ska också säkerställa att mätutrustningen kan användas vid praktisk virkesmätning. Ett typgodkännande består normalt av två separata godkännanden, mätningstekniskt- och funktionalitetsgodkännande och är avgiftsbelagt för utrustningstillverkaren.

Mätningstekniskt- och funktionalitetsgodkännande

För ett mätningstekniskt godkännande ska mätutrustningen testas och klara de mätningstekniska krav som definieras i Biometrias kontrollanvisningar eller presentera intyg på annat relevant godkännande (exempelvis av Swedac eller liknande organisation).

För ett funktionalitetsgodkännande ställer Biometria krav på mätutrustningens funktionalitet vilket ska säkerställas innan mätutrustningen får tas i drift.

Vid ny installation av redan typgodkänd mätutrustning genomför Biometria installationstest för att säkerställa kvaliteten på varje installation.

 

Lista över typgodkända applikationer och tekniker

Kontakt

Har du frågor gällande typgodkännande, skicka e-post till typgodkannande@biometria.se