Skogsbilvägar

Biometria har uppdraget att hantera data och information om skogsbilvägarna i Sverige. Informationen samlas i Nationella vägdatabasen (NVDB) som förvaltas av Trafikverket.

Informationen i NVDB används för olika ändamål inom skogsbruket.

  • Vägval och beräkning av transportavstånd. Detta görs genom Biometrias tjänst Krönt Vägval där såväl det effektivaste vägvalet som transportavstånd beräknas.
  • Transportplanering och transportledning.
  • Avverkningsplanering och inköpsarbete

Information om skogsbilvägarna är också viktigt för att kunna underhålla, förbättra och bygga nya vägar på ett effektivt sätt.