Allmän information

Biometria har beslutat att alla externa integrationer ska följa standarden papiNet® där Biometria finner det lämpligt. För kommunikation med skogsmaskiner ska dock standarden StanForD användas.

papiNet® är en global standard för elektroniska dokument inom skoglig råvaruförsörjning, pappers- och skogsindustrin. Den underlättar kommunikationen mellan de parter som är inblandade i köp, försäljning och distribution av pappers- och skogsprodukter. Det finns en överenskommelse om vilka elektroniska dokument och vilken terminologi som ska användas.

Biometria tar fram riktlinjer för hur svensk skogsnäring ska använda standarden på ett enhetligt sätt. Det gör vi genom att definiera exempel på användningsfall (SDC Use Case) som beskrivs i verksamhetsorienterade dokument och med detaljerade tekniska specifikationer inklusive exempelfiler i XML-format.

  • SDC Use Case D beskriver hur Biometrias gränssnitt VO-in och VO-ut ersätts med standarden papiNet®.
  • SDC Use Case E beskriver hur Biometrias gränssnitt FU ersätts med standarden papiNet®.
  • SDC Use Case G, H, J, K, L och M beskriver Biometrias gränssnitt för VIOL 3 som följer standarden papiNet®

Verktyget ISS Macros har utvecklats av papiNet för att effektivt hitta i regelverket papiNet FWS&B Business Rules och begreppsordlistan papiNet Data Dictionary vid läsning och redigering av ISS-dokument i Microsoft Excel. Verktyget tillhandahålls här med ett digitalt certifikat i filen och en installationsanvisning. Innan man använder ISS Macros måste man ladda hem senaste papiNet FWS&B Business Rules och papiNet Data Dictionary i Word-format. OBS! Endast Word-formaterade filer kan läsas av ISS Macros.

Word-filen papiNet FWS&B Business Rules kan hämtas på https://www.papinet.org i menyn USER GROUPS -> Forest Wood Supply & Bioproducts i avsnittet Helpful Implementation Material.

Den datakomprimerade (zippade) Word-filen papiNet V2R31 ISS Data Dictionary kan hämtas på https://www.papinet.org via menyn THE STANDARD -> Download Current Version i avsnittet ”V2R31 – non-namespaced version”. Välj där Documentation och leta upp filen under rubriken Data Dictionary. Filen måste extraheras och placeras åtkomlig för verktyget ISS Macros.