Virkesmätning

Måttstocken

När en ny mätstation skall byggas eller vid en större ombyggnation är det enklast att göra rätt från början.

För att få en effektiv arbetsplats där arbetet flyter smidigt med fungerande och funktionella lösningar, bör den kunskap och de erfarenheter som redan finns användas. Därför har Biometria tagit fram den här handboken. Ledorden är hur man bör bygga och varför det är lämpligt att välja en särskild lösning. Denna handbok utgör inget fullständigt underlag för varje tänkbar lösning eller detaljutformning. Däremot ger den information om vilka punkter i utförandet som skall eller bör ägnas särskild uppmärksamhet.

Begärd kontroll och ommätning av travar i bild

Information till chaufförer på mätplatser. 

Prima Sekunda

Här kan du läsa mer om fördelarna med den nya kvalitetsklassningen samt vad som skiljer sig från det tidigare systemet. 

Se gärna filmen som beskriver Prima Sekunda.