Pågående driftstörningar

Hurra, allt fungerar precis som det ska! Och det är också anledningen till att denna sida är lite tom just nu.

Ha en fortsatt bra dag!

Planerade driftstörningar

Inga planerade driftstörningar finns.

Avslutade driftstörningar

Söndagen den 4/12 utför Biometria release för befintliga IT-tjänster

Det innebär ingen eller begränsad tillgänglighet till befintliga IT-tjänster mellan kl 08.00 - 14.00

Produktion

Vid releasen den 4/12 kommer Sender XC version 1.13 bli tillgänglig för maskiner som rapporterar till Biometria. Versionen är en förberedelse inför VIOL 3 och innehåller inga funktionella förändringar.

Mätning - IRIS

När mätning görs i IRIS kan chauffören nu få mätkvittot via e-post, istället för att skriva ut det på papper. 

Starttid 2022-11-28 kl. 12:00 Sluttid 2022-12-04 kl. 14:00

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Rensning av Biometrias centrala register

Rensning kommer att göras på mätdatum äldre än 2020-08-01.

Rensningen påbörjas v 44, 2022.

Läs mer här

Starttid 2022-10-27 kl. 12:00 Sluttid 2022-11-20 kl. 12:00

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Arkiv

Driftstörning i tjänsten Arkiv är nu åtgärdad

Starttid 2022-11-17 kl. 08:43 Sluttid 2022-11-17 kl. 12:00

Ej planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Rensning i Prinsdatabasen Lördagen den 12/11 2022

Lördag den 12 November utför Biometria rensning i databasen för Prins på data äldre än 20200801.

Prins är då stängd mellan kl 08:00 – 14:00. Övriga tjänster berörs ej.

Starttid 2022-10-27 kl. 11:00 Sluttid 2022-11-14 kl. 12:00

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Kommande uppdatering på Mina sidor ger ny ingång till Biometrias IT-tjänster VIOL 2

Måndag den 5/9 kommer Mina sidor att uppdateras med en ny meny och ny ingång till Biometrias IT-tjänster VIOL 2

I samband med uppdateringen får menyn för Mina sidor ett nytt utseende. Detta sker pga att IT-tjänsterna VIOL 2 som idag är tillgängliga på Violweb även blir tillgängliga via Mina sidor på biometria.se.

Uppdateringen innebär bland annat att vpn- och behörighetskontroll sker först vid valet av ”IT-tjänster VIOL 2” eller VIOL 3” på Mina sidor

Den nuvarande ingången till tjänsterna via Violweb kommer att finnas kvar ännu ett tag och planeras att avvecklas innan årsskiftet 22/23.

 

Starttid 2022-09-05 kl. 13:00 Sluttid 2022-09-05 kl. 15:00

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Biometria utför underhållsrelease för nuvarande tjänster söndagen den 19/6

Det innebär ingen eller begränsad tillgänglighet till Biometrias nuvarande tjänster mellan kl 08.00 - 14.00.

Starttid 2022-06-15 kl. 12:00 Sluttid 2022-06-19 kl. 14:00

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Biometria utför release för nuvarande tjänster söndagen den 12/6

Det innebär ingen eller begränsad tillgänglighet till Biometrias tjänster mellan kl 08.00 - 14.00

I samband med Release 2 den 12/6 tas undantagskod för Mätande företag bort.

När Certikonto utvecklades tilläts endast mätningar från VMF Syd, VMF Qbera och VMF Nord och det kodades även in undantag där dessa VMF gjorde registreringar för råvara som mätts av annan organisation och då inte tog ansvar för mätresultatet.

Kriterierna som gör att mätningar inte har lagrats i Certikonto är:

  • VMF = 1-3 med VMFDIST = 9
  • VMF= 05-07 med INTNRVMF=03
  • VMF= 08 med med INTNRVMF=99

I linje med med de gjorda förändringarna i Certikonto som tillåter alla Mätande företag kommer denna undantagskodifiering att tas bort.

Mätningar som har haft denna förekomst kommer enligt VML att åsättas det mätande företag som är ansvarigt alternativt åsättas Biometria som Mätande företag vilket innebär att samtliga mätningar går in i Certikonto i och med releasen 2022-06-12.

Starttid 2022-06-07 kl. 12:00 Sluttid 2022-06-12 kl. 14:00

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster