Pågående driftstörningar

M3to-volymer går ej att ta fram i VIS efter övergång till m3fub från mätram

Efter övergång till bestämning av fastvolym går det inte att söka ut m3to‑volymer i VIS. Det går dock fortfarande att söka ut m3to-volymer från Redovisad mätning i VIOL.

Arbete pågår med att ta fram en lösning för att söka ut både m3fub och m3to.

När lösningen är på plats, kommer information att publiceras på biometria.se under Mina sidor/IT-tjänster VIOL 2.

Kontakt

Vid frågor kontakta Biometrias Kundservice: support@biometria.se.

Starttid 2023-02-20 kl. 12:00

Planerat

Pågår

Biometria IT-tjänster

Planerade driftstörningar

Inga planerade driftstörningar finns.

Avslutade driftstörningar

Rensning i VIOL av avvisade och ej rättade skördar- och skotarmätningar

Avvisade och ej rättade skördar- och skotarmätningar som är äldre än 2022-01-01 kommer att makuleras ur VIOL-systemet med start from 1/3 2023

Starttid 2023-03-13 kl. 10:00 Sluttid 2023-03-31 kl. 12:00

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Ica-fil (viol_prod) upphört att gälla

Kunder som använder sig utav en gammal ica-fil kan uppleva problem med att logga in i VIOL 2

Eftersom vi har bytt ut vår citrix miljö till ny version så kan gamla genvägar ha slutat att fungera.

För att komma in i VIOL 2 så går man via Biometria.se -> Mina Sidor -> IT-Tjänster Viol 2 -> Viol -> Öppna.

Det rekommenderas inte  att man i framtiden använder sig utav sin nedladdade ica-fil, utan man bör istället gå via Mina Sidor på Biometria.se

Vid frågor kontakta kundtjänst. 

Epost: support@biometria.se 

Telefon: 010-228 59 00 

Starttid 2023-03-23 kl. 11:00 Sluttid 2023-03-31 kl. 12:00

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Driftstörning av kartfunktionen på biometria.se

För närvarande visas inte kartan över våra distrikt och kontor, felsökning pågår

Starttid 2023-03-21 kl. 07:00 Sluttid 2023-03-21 kl. 10:00

Ej planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Tillfällig störning i våra nyhetsflöden

Nyheter visas inte under nyhetsflikarna

Starttid 2023-03-20 kl. 08:00 Sluttid 2023-03-20 kl. 12:00

Ej planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Byte av Citrix-miljö VIOL 2

Under vecka 10 kommer ett utbyte av Citrix-servrarna för VIOL 2 att påbörjas

Utbytet kommer inte att innebära några störningar i våra befintliga tjänster. 
Förändringen innebär att det kommer att bli en mindre utseendemässig ändring gällande färgerna pga att  Windows versionen på servrarna har en nyare version.

De applikationer som förändringen blir synlig i är: VIOL 2, Kvalitetssäkring skördare, Prins, RTV Online och Timmerutfall.

Starttid 2023-03-06 kl. 12:00 Sluttid 2023-03-12 kl. 12:00

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Den 1/3 utför Biometria en rensning i databasen för avvisade skördar- och skotarmätningar som ej rättats

Avvisade skördar- och skotarmätningar som inte rättats och är äldre än 2022-01-01, kommer att makuleras ur VIOL-systemet med start from 1/3 2023

Starttid 2023-03-01 kl. 08:00 Sluttid 2023-03-10 kl. 17:00

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Störning i att skapa och ändra råvaruprislistor - VIOL 2

Just nu förekommer en störning i att skapa eller ändra råvaruprislistor i VIOL 2

 

Vid frågor kontakta kundtjänst. 

Epost: support@biometria.se 

Telefon: 010-228 59 00 

Starttid 2023-03-09 kl. 11:58 Sluttid 2023-03-10 kl. 16:00

Ej planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Problem med att skriva ut i tjänsten Arkiv

Just nu har vi problem med att skriva ut i tjänsten Arkiv. Vi jobbar på att åtgärda felet. Vid frågor kontakta kundtjänst. Epost: support@biometria.se Telefon: 010-228 59 00

Starttid 2023-02-20 kl. 08:30 Sluttid 2023-02-20 kl. 09:50

Ej planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Biometria utför underhållsrelease för nuvarande tjänster söndagen den 19/2

Det innebär ingen eller begränsad tillgänglighet till Biometrias nuvarande tjänster mellan kl 08.00 - 14.00.

Starttid 2023-02-19 kl. 08:00 Sluttid 2023-02-19 kl. 14:00

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Problem med inloggning via portalen

Just nu har vi problem med inloggning via portalen. Vi jobbar på att åtgärda felet. Vid frågor kontakta kundtjänst. Epost: support@biometria.se Telefon: 010-228 59 00

Starttid 2023-02-14 kl. 12:00 Sluttid 2023-02-14 kl. 10:55

Ej planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Tidigare störning i våra tjänster är nu åtgärdat

Microsoft har lokaliserat och löst driftstörningen.

Starttid 2023-01-25 kl. 11:20 Sluttid 2023-01-25 kl. 13:30

Ej planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Störningar i telefoni

För tillfälligt har vi störningar i vår telefoni.

Har du ett ärende, maila support@biometria.se

Starttid 2023-01-23 kl. 12:00 Sluttid 2023-01-23 kl. 17:00

Ej planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

LÖST - Problem att koppla upp VPN

Problemet att ansluta sig med VPN är nu lösta.

Grundproblemet är löst men en del användare upplever fortfarande problem att ansluta. 

Om du har problem så kan du följa nedanstående instruktion:

1: Öppna Microsoft Edge
2: Gå in på portal.biometria.se
3: Logga endera in genom portal.biometria.se eller gå in på biometria.se och logga in via Mina sidor. Genom att du besökt portal.biometria.se i Edge så ska Ivanti fungera normalt igen. 

Om du behöver hjälp så kontaktar du kundtjänst. 

Telefon: 010-228 59 00

E-post: support@biometria.se

 

Starttid 2023-01-17 kl. 12:00 Sluttid 2023-01-23 kl. 12:00

Ej planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Biometria utför underhållsrelease för nuvarande tjänster söndagen den 15/1

Det innebär ingen eller begränsad tillgänglighet till Biometrias nuvarande tjänster mellan kl 08.00 - 14.00.

Starttid 2023-01-05 kl. 08:30 Sluttid 2023-01-15 kl. 14:00

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Driftstörning i vår tjänst för att skicka in ärenden till Biometria

För närvarande har vi en störning i att skicka in beställningar eller ärenden till Biometria via våra webbformulär. Felsökning pågår

Störningen består i att de beställningar eller ärenden som skickas in till Biometria inte skapar ett ärende i vårt system för ärendehantering. 

 

 

 

Starttid 2022-12-14 kl. 12:00 Sluttid 2022-12-15 kl. 10:05

Ej planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Söndagen den 4/12 utför Biometria release för befintliga IT-tjänster

Det innebär ingen eller begränsad tillgänglighet till befintliga IT-tjänster mellan kl 08.00 - 14.00

Produktion

Vid releasen den 4/12 kommer Sender XC version 1.13 bli tillgänglig för maskiner som rapporterar till Biometria. Versionen är en förberedelse inför VIOL 3 och innehåller inga funktionella förändringar.

Mätning - IRIS

När mätning görs i IRIS kan chauffören nu få mätkvittot via e-post, istället för att skriva ut det på papper. 

Starttid 2022-11-28 kl. 12:00 Sluttid 2022-12-04 kl. 14:00

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Rensning av Biometrias centrala register

Rensning kommer att göras på mätdatum äldre än 2020-08-01.

Rensningen påbörjas v 44, 2022.

Läs mer här

Starttid 2022-10-27 kl. 12:00 Sluttid 2022-11-20 kl. 12:00

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Arkiv

Driftstörning i tjänsten Arkiv är nu åtgärdad

Starttid 2022-11-17 kl. 08:43 Sluttid 2022-11-17 kl. 12:00

Ej planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Rensning i Prinsdatabasen Lördagen den 12/11 2022

Lördag den 12 November utför Biometria rensning i databasen för Prins på data äldre än 20200801.

Prins är då stängd mellan kl 08:00 – 14:00. Övriga tjänster berörs ej.

Starttid 2022-10-27 kl. 11:00 Sluttid 2022-11-14 kl. 12:00

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster