Pågående driftstörningar

Hurra, allt fungerar precis som det ska! Och det är också anledningen till att denna sida är lite tom just nu.

Ha en fortsatt bra dag!

Planerade driftstörningar

Inga planerade driftstörningar finns.

Avslutade driftstörningar

Biometria utför underhållsrelease för nuvarande tjänster söndagen den 19/6

Det innebär ingen eller begränsad tillgänglighet till Biometrias nuvarande tjänster mellan kl 08.00 - 14.00.

Starttid 2022-06-15 kl. 12:00 Sluttid 2022-06-19 kl. 14:00

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Biometria utför release för nuvarande tjänster söndagen den 12/6

Det innebär ingen eller begränsad tillgänglighet till Biometrias tjänster mellan kl 08.00 - 14.00

I samband med Release 2 den 12/6 tas undantagskod för Mätande företag bort.

När Certikonto utvecklades tilläts endast mätningar från VMF Syd, VMF Qbera och VMF Nord och det kodades även in undantag där dessa VMF gjorde registreringar för råvara som mätts av annan organisation och då inte tog ansvar för mätresultatet.

Kriterierna som gör att mätningar inte har lagrats i Certikonto är:

  • VMF = 1-3 med VMFDIST = 9
  • VMF= 05-07 med INTNRVMF=03
  • VMF= 08 med med INTNRVMF=99

I linje med med de gjorda förändringarna i Certikonto som tillåter alla Mätande företag kommer denna undantagskodifiering att tas bort.

Mätningar som har haft denna förekomst kommer enligt VML att åsättas det mätande företag som är ansvarigt alternativt åsättas Biometria som Mätande företag vilket innebär att samtliga mätningar går in i Certikonto i och med releasen 2022-06-12.

Starttid 2022-06-07 kl. 12:00 Sluttid 2022-06-12 kl. 14:00

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Liten uppdatering av biometria.se onsdag 25/5 kl 15:00

Liten uppdatering som endast innebär att "blinket" med vit skärm försvinner i mörkt läge/högkontrastläge

Arbetet beräknas ta ca 15 minuter och gäller miljöerna Jota, AT1 samt produktion.

Starttid 2022-05-25 kl. 15:00 Sluttid 2022-05-25 kl. 15:15

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Uppdatering av biometria.se 2022-05-17 kl 15:00 - 15:30

En uppdatering av externa webben biometria.se inkl Mina sidor kommer ske. Beräknad störningstid kommer vara ca en halvtimme.

Starttid 2022-05-16 kl. 08:00 Sluttid 2022-05-17 kl. 15:30

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Problem att ladda ner integrationsspecifikationer VIOL 2

För närvarade går det ej att ladda ner integrationsspecifikationer VIOL 2, felsökning pågår

Starttid 2022-02-18 kl. 08:00 Sluttid 2022-05-14 kl. 12:00

Ej planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Biometria utför release för nuvarande tjänster söndagen den 13/3

Det innebär ingen eller begränsad tillgänglighet till Biometrias nuvarande tjänster mellan kl 08.00 - 14.00

I samband med Release 1, 13/3 införs alfanumeriska redovisningsnummer på produktionsmätningar

Biometria genomför anpassningar av IT-stödet för att säkerställa funktionalitet och fortsatt drift av nuvarande VIOL som innebär att mätningar som innehåller kvantiteter för skotarrapportering och skördarrapportering kommer att tilldelas alfanumeriska redovisningsnummer. 

Vilka omfattas av förändringen?

De mätningar som omfattas av förändringen kan identifieras med hjälp av VMF och Mätsyfte.

Skördad produktion

VMF 60

Mätsyfte 3 och 6

Skotad produktion

VMF 70

Mätsyfte 2

Starttid 2022-03-07 kl. 12:00 Sluttid 2022-03-13 kl. 14:00

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster