Pågående driftstörningar

Kundtestmiljön öppnad

Nu finns release PI 20 systemversion 0.27.0 av VIOL 3 installerad i kundtestmiljön och den är åter öppnad för er kunder.

Starttid 2022-01-21 kl. 15:00 Sluttid 2022-01-28 kl. 17:00

Release

Pågår

VIOL 3

Planerade driftstörningar

Inga planerade driftstörningar finns.

Avslutade driftstörningar

Information hålltider release 0.27.0 PI 20

Kundtestmiljön stänger kl 17:00 torsdag den 20/1 och beräknas öppna igen ca kl 17:00 på fredag den 21/1

Kundtestmiljön stänger kl 17:00 torsdag den 20/1 och beräknas öppna igen ca kl 17:00 på fredag den 21/1.

Installationer och verifieringar av systemversion 0.27.0 (från PI 20) i kundtestmiljön sker under stängningen.
Det kommer aviseras här på biometria.se när miljön öppnat igen och release notes finns tillgängliga.

Starttid 2022-01-20 kl. 17:00 Sluttid 2022-01-21 kl. 15:00

Release

Åtgärdat

VIOL 3

Driftstörning integrationer VIOL 3

Inga integrationer går in i kundtestmiljön, felsökning pågår.

 

 

Starttid 2021-11-05 kl. 07:00 Sluttid 2021-11-26 kl. 12:00

Ej planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Förändringar Destineringar och Kollektiv release PI 19

I och med release av PI 19 görs en förändring i funktionalitet så att vissa beräkningar av vikter och kvantiteter flyttas från Dynamics till Mätplatsstödet (MPS). Detta innebär att "öppna order", dvs gjorda Destineringar på befintliga Avtalsobjekt inte kommer att gå att mäta in på. Detta gäller också aktiva Kollektiv.

I och med release av PI 19 görs en förändring i funktionalitet så att vissa beräkningar av vikter och kvantiteter flyttas från Dynamics till Mätplatsstödet (MPS). Detta innebär att "öppna order", dvs gjorda Destineringar på befintliga Avtalsobjekt inte kommer att gå att mäta in på. Detta gäller också aktiva Kollektiv.
Eftersom Kundtestmiljön (SDCBeta) endast är en testmiljö läggs ingen kraft på att uppdatera befintliga Destineringar utan efter release behöver det skapas nya Avtalsobjekt och göras nya Destineringar.
För att undvika onödiga misstag med inmätning på gamla Avtalsobjekt/Mätorder så kommer alla inneliggande Destineringar att avslutas samt Avtalsobjekt och Kollektivbeskrivningar stängas i samband med releasen.
För att beställa nya kollektiv, kontakta din affärskonsult i god tid före leverans av PI 19. Ange då också de/det 5-ställiga kollektivnumret som ni vill ska sättas upp på nytt.
Om du har frågor kring ovanstående, kontakta din affärskonsult.

Starttid 2021-11-05 kl. 12:00 Sluttid 2021-11-19 kl. 12:00

Release

Åtgärdat

VIOL 3

Prestandaproblem för två rapporter i kundtest

Gäller rapporterna: Kvantitet och värde säljare/köpare

Rapporterna "Kvantitet och värde säljare 180" samt "Kvantitet och värde köpare 196"uppvisar för närvarande prestandaproblem i kundtestmiljön.
Felsökning pågår.

Starttid 2021-11-05 kl. 07:00 Sluttid 2021-11-12 kl. 14:00

Ej planerat

Åtgärdat

VIOL 3

VIOL 3 mätning underhåll

Underhåll genomförs för VIOL 3 Mätplatsstöd 2021-08-27

Detta innebär att det kan förekomma störningar från och till. 

Starttid 2021-08-27 kl. 12:00 Sluttid 2021-09-06 kl. 10:50

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3