Pågående driftstörningar

Inga kända driftstörningar just nu.

Planerade driftstörningar

Inga planerade driftstörningar finns.

Avslutade driftstörningar

VIOL 3: Vi stänger Kundtestmiljön AT1 för att återställa den efter genomförda IFK-tester

Veckans rättningsinstallationer sker under samma tidsfönster

Starttid 2024-06-26 kl. 16:30 Sluttid 2024-06-27 kl. 12:00

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

VIOL 3: Rättningsrelease

Kundtestmiljön AT1 stängd för rättningsrelease

Starttid 2024-06-20 kl. 10:00 Sluttid 2024-06-20 kl. 13:00

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

VIOL 3: Rättningsrelease

Kundtestmiljön AT1 stängd för rättningsrelease

Starttid 2024-06-13 kl. 10:00 Sluttid 2024-06-13 kl. 11:53

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

VIOL 3: Störningar kan förekomma i AT1 mellan 17.00-18.00 tisdagen den 4/6

VIOL 3: Störningar kan förekomma i AT1 mellan 17.00-18.00 tisdagen den 4/6

Starttid 2024-06-04 kl. 17:00 Sluttid 2024-06-04 kl. 18:00

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Driftstörning i att ladda vissa BI-rapporter VIOL 3 (AT1)

Just nu upplever vi störningar vid laddning av vissa BI-rapporter. Felsökning pågår

Starttid 2024-05-08 kl. 17:00 Sluttid 2024-05-31 kl. 12:00

Ej planerat

Åtgärdat

VIOL 3

VIOL 3: Rättningsrelease

Kundtestmiljön AT1 stängd för rättningsrelease

Starttid 2024-05-30 kl. 10:00 Sluttid 2024-05-30 kl. 13:00

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto.

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Applikationen kan behöva startas om vilket då gör att den under en kort tid inte är tillgänglig.

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00 Sluttid 2024-05-29 kl. 08:30

Ej planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Nu kan vissa användare uppleva problem att komma åt rapportportalen.

Det går att ta sig förbi problemet. Felet är att systemet automatiskt förvalt 74500-0000-aktörsperspektiv i Rapportportalen.  För att komma vidare måste man välja den aktör som man har BI-behörigheter för i inloggningslisten längst upp på sidan.

Starttid 2024-05-21 kl. 13:00 Sluttid 2024-05-24 kl. 07:00

Ej planerat

Åtgärdat

VIOL 3

VIOL 3: Rättningsrelease

Kundtestmiljön AT1 stängd för rättningsrelease

Starttid 2024-05-23 kl. 10:00 Sluttid 2024-05-23 kl. 13:00

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

VIOL 3: För närvarande förmedlar inte BIOMETRIA BC som svar på inskickade Transportunderlag.

För närvarande förmedlar inte BIOMETRIA BC som svar på inskickade Transportunderlag. Felsökning pågår.

Starttid 2024-05-21 kl. 10:00 Sluttid 2024-05-21 kl. 13:00

Ej planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Microsoftrelaterade störningar försenar öppnandet av kundtestmiljön

Microsoftrelaterade problem kopplade till en kombination av den nya releasen och den tillfälliga prestandahöjningen av kundtestmiljön (AT1) leder till problem med installationerna. Microsoft felsöker. Öppningen av kundtestmiljön (AT1) sker tidigast under måndagen.

Starttid 2024-05-17 kl. 12:00 Sluttid 2024-05-20 kl. 15:00

Ej planerat

Åtgärdat

VIOL 3

VIOL 3: Planerad installation i AT1 enligt körschema

Kundtestmiljön AT1 stängd för planerad installation mellan 15:00 den 16/5 och 17:00 den 17/5

Starttid 2024-05-16 kl. 15:00 Sluttid 2024-05-17 kl. 17:00

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

SPAR utför serviceunderhåll

SPAR utför serviceunderhåll. Detta kan medföra problem med att förstaledskontrakt som integreras in till Biometria med privatpersoner som säljare inte kan skapas.

Läs mer: https://www.statenspersonadressregister.se/master/start/teknisk-info/aktuellt-och-drift/servicekalender-2024/

Starttid 2024-05-09 kl. 08:00 Sluttid 2024-05-11 kl. 08:00

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

VIOL 3: Kundtestmiljön AT1 stängd för tillfällig utbyggnad av prestanda

Kundtestmiljön AT1 stänger den 30/4 kl. 16.00 och öppnas så snart som möjligt den 2/5, dock allra senast 08.00 den 3/5.

Produktionslika prestandatester ska genomföras i kundtestmiljön AT1 och för att genomföra detta kommer Kundtestmiljön AT1 att byggas ut tillfälligt till en produktionslik kapacitet den 2 maj 2024 samt ha den kapaciteten i 30 kalenderdagar för att därefter minskas till ordinarie nivå igen. Kundtestmiljön AT1 stänger den 30/4 kl. 16.00 och öppnas så snart som möjligt den 2/5, dock allra senast 08.00 den 3/5.

Starttid 2024-04-30 kl. 16:00 Sluttid 2024-05-02 kl. 15:28

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

VIOL 3: Rättningsrelease

AT1 Stängd i samband med rättningsrelease

Starttid 2024-04-25 kl. 10:00 Sluttid 2024-04-25 kl. 13:00

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

VIOL 3: Rättningsrelease

AT1 Stängd i samband med rättningsrelease

Starttid 2024-04-11 kl. 10:00 Sluttid 2024-04-11 kl. 13:00

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

SPAR utför serviceunderhåll

SPAR utför serviceunderhåll. Detta kan medföra problem med att förstaledskontrakt som integreras in till Biometria med privatpersoner som säljare inte kan skapas.

Starttid 2024-04-08 kl. 08:00 Sluttid 2024-04-08 kl. 16:00

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Volymer saknas i Certikonto VIOL 3 (AT1)

Pga av en åtgärdad bugg har inte volymer till Certikonto lästs in under en period. Biometria håller just nu på att läsa in saknade data så att Certikonto kommer att visa korrekta volymer.

Starttid 2024-04-03 kl. 08:00 Sluttid 2024-04-08 kl. 14:00

Ej planerat

Åtgärdat

VIOL 3

VIOL 3: Rättningsrelease

AT1 Stängd i samband med rättningsrelease

Starttid 2024-04-04 kl. 10:00 Sluttid 2024-04-04 kl. 11:00

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Rättning i AT1

AT1 tillfälligt stängd 18.00-20.00 på grund av akut rättningsinstallation

Starttid 2024-03-26 kl. 14:00 Sluttid 2024-03-26 kl. 20:00

Ej planerat

Åtgärdat

VIOL 3

VIOL 3: Planerad installation i AT1 enligt körschema

Kundtestmiljön AT1 stängd för planerad installation mellan 15:00 den 21/3 och 17:00 den 22/3

Starttid 2024-03-21 kl. 15:00 Sluttid 2024-03-22 kl. 17:00

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

VIOL 3: Driftstörning i RAPP

Rättning sker i samband med release 22/3

Starttid 2024-03-19 kl. 15:00 Sluttid 2024-03-22 kl. 17:00

Ej planerat

Åtgärdat

VIOL 3

VIOL 3: Driftstörning i MPS

Felsökning pågår

Starttid 2024-03-15 kl. 07:00 Sluttid 2024-03-15 kl. 08:44

Ej planerat

Åtgärdat

VIOL 3

VIOL 3: Rättningsrelease

AT1 Stängd i samband med rättningsrelease

Starttid 2024-03-14 kl. 10:00 Sluttid 2024-03-14 kl. 13:00

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

SPAR utför serviceunderhåll

SPAR utför serviceunderhåll. Detta kan medföra problem med att förstaledskontrakt som integreras in till Biometria med privatpersoner som säljare inte kan skapas.

Starttid 2024-03-12 kl. 08:00 Sluttid 2024-03-12 kl. 12:00

Ej planerat

Åtgärdat

VIOL 3

VIOL 3: Rättningsrelease

Störningar i AT1 på grund av pågående rättningsrelease

Starttid 2024-03-07 kl. 10:00 Sluttid 2024-03-07 kl. 11:50

Ej planerat

Åtgärdat

VIOL 3

VIOL 3: Rättningsrelease

AT1 stängd i samband med rättningsrelease

Starttid 2024-02-29 kl. 10:00 Sluttid 2024-02-29 kl. 12:00

Ej planerat

Åtgärdat

VIOL 3

VIOL 3: Kundtestmiljön AT1 stängd för uppgradering av Microsoft Dynamics

Mellan torsdag 22/2 kl. 16:00 till och med fredag 23/2 kl. 08:00 är Kundtestmiljön AT1 stängd då en uppgradering av Microsoft Dynamics ska genomföras.

I samband med uppgraderingen av Dynamics genomför vi veckans rättningsrelease. Se planerade rättningsreleaser.

Starttid 2024-02-22 kl. 16:00 Sluttid 2024-02-23 kl. 08:00

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

SPAR utför serviceunderhåll måndag 19/2 mellan 08:00-16:00

SPAR utför serviceunderhåll måndag 19/2 mellan 08:00-16:00

SPAR utför serviceunderhåll måndag 19/2 mellan 08:00-16:00. Detta kan medföra problem med att förstaledskontrakt som integreras in till Biometria med privatpersoner som säljare inte kan skapas.

Starttid 2024-02-19 kl. 08:00 Sluttid 2024-02-19 kl. 16:00

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

VIOL 3: Rättningsrelease

AT1 stängd i samband med rättningsrelease

Starttid 2024-02-08 kl. 10:00 Sluttid 2024-02-08 kl. 13:00

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

VIOL 3: SPAR utför akut serviceunderhåll 6/2

SPAR utför serviceunderhåll tisdag 6/2 mellan 08:00-16:00. Detta kan medföra problem med att förstaledskontrakt som integreras in till Biometria med privatpersoner som säljare inte kan skapas.

Starttid 2024-02-06 kl. 08:00 Sluttid 2024-02-06 kl. 16:00

Ej planerat

Åtgärdat

VIOL 3

VIOL 3: Rättningsrelease

I samband med rättningsrelease kan vissa störningar förekomma i AT1.

Starttid 2024-02-01 kl. 10:00 Sluttid 2024-02-01 kl. 13:00

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

VIOL 3: Planerad installation i AT1 enligt körschema

Kundtestmiljön AT1 stängd mellan 15:00 den 25/1 och 17:00 den 26/1

VIOL 3: Planerad installation i AT1 enligt körschema.
Kundtestmiljön AT1 stängd mellan 15:00 den 25/1 och 17:00 den 26/1

Starttid 2024-01-25 kl. 15:00 Sluttid 2024-01-26 kl. 17:00

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3