Chaufförsgodkänd mottagningskontroll

Ett led i att effektivisera logistiken vid mätning

Chaufförsgodkänd mottagningskontroll är ett led i att effektivisera logistikprocessen och minska stilleståndstiden vid industri och terminal. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om lastning, sortiment och dess grundkrav samt hur en mottagningskontroll utförs korrekt.

Efter godkänd utbildning blir du behörig chaufför och får utföra mottagningskontroll på egen hand.

Upplägg

Utbildningen erbjuds som en e-utbildning som varvar teori med övningar och frågor samt avslutas med ett digitalt slutprov. När du har klarat slutprovet tilldelas du ett utbildningsintyg.   

När du är godkänd på slutprovet får du också tillgång till en länk där du behöver registrera dina transportörsuppgifter. När Biometria har bekräftat uppgifterna kommer du ha behörighet att utföra Chaufförsgodkänd mottagningskontroll.

Pris

430 sek/deltagare.

Målgrupp

 • Chaufförer av virkesbilar som kör till mottagningsplatser med fjärrmätning.

Utbildningens mål

Målet med utbildningen är att förmedla de teoretiska kunskaper som behövs för att du som chaufför självständigt ska kunna utföra en mottagningskontroll. Efter genomförd utbildning kommer du kunna:

 • utföra en mottagningskontroll självständigt.
 • tillvägagångssättet för att hantera problem vid mottagningskontrollen.
 • grundkraven för sågtimmer och massaved.
 • avgöra om en leverans är leveransgill.
 • känna till de vanligaste massaveds- och specialsortimenten.

Innehåll

 • Introduktion till mottagningskontroll
 • Lastning
 • Grundkrav för sågtimmer och massaved
 • Massavedssortiment
 • Specialsortiment
 • Utföra mottagningskontroll

Anmälan och betalning

Anmälan av deltagare till utbildningen görs av transportföretag eller befraktarföretag genom att klicka på knappen Anmälan nedan.

Utbildningen faktureras direkt vid anmälan.