Chaufförsgodkänd mottagningskontroll

- ett led i att effektivisera logistiken vid mätning

Chaufförsgodkänd mottagningskontroll är ett led i att effektivisera logistikprocessen och minska stilleståndstiden vid industri och terminal. Efter godkänd utbildning blir du behörig chaufför och får utföra mottagningskontroll på egen hand.

Syfte

Syftet med utbildningen är att förmedla de teoretiska kunskaperna för att självständigt kunna utföra mottagningskontroll. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om lastning, grundkrav för sågtimmer och massaved, sortiment samt hur en mottagningskontroll utförs korrekt.

Upplägg

Utbildningen innehåller faktadelar och beskrivande vägledning i både text, bild och film. Varje kapitel avslutas med kapitelfrågor. I slutet av utbildningen finns ett slutprov i vilket 80 % av frågorna behöver vara rätt besvarade för att bli godkänd på utbildningen. Efter slutförd utbildning kan ett utbildningsintyg laddas ned. E-utbildningen kan repeteras flera gånger.

Pris

350 sek/deltagare.

Omfattning

E-utbildning.

Målgrupp

Chaufförer av virkesbilar som kör till mottagningsplatser med fjärrmätning.

Förkunskapskrav

Viss erfarenhet av att leverera virke till mottagningsplats för fjärrmätning.

Utbildningens mål

 • Att självständigt kunna utföra mottagningskontroll.
 • Att kunna tillvägagångssättet för att hantera problem vid mottagningskontrollen.
 • Att kunna grundkraven för sågtimmer och massaved.
 • Att kunna avgöra om en leverans är leveransgill.
 • Att känna till de vanligaste massaveds- och specialsortimenten.

Innehåll

 • Introduktion till mottagningskontroll
 • Lastning
 • Grundkrav för sågtimmer och massaved
 • Massavedssortiment
 • Specialsortiment
 • Utföra mottagningskontroll

Registrering av transportörsuppgifter efter genomförd utbildning

För att du skall få behörigheten att utföra Chaufförsgodkänd mottagningskontroll i vårt system krävs registrering av transportörsuppgifter. När slutprovet är godkänt kommer du få tillgång till en länk till ett formulär för registrering av transportörsuppgifter. Biometria registrerar sedan uppgifterna i mätsystemet.

Anmälan och betalning

Anmälan av deltagare till utbildningen görs av transportföretag eller befraktarföretag genom att klicka på knappen Anmälan nedan.

Utbildningen faktureras efter registrerad anmälan och skickas till angivet företag i anmälan.