Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om Biometria eller om du vill ha stöd och hjälp kring våra tjänster.

Öppettider växel

Måndag - Fredag kl 08:00 - 16:30

Telefon: 010-228 50 00

Support och fjärrmätningscentral

E-post: support@biometria.se

Telefon: 010-228 59 00

Har du en fakturafråga?

Vill du beställa en tjänst?

Supportvägar till Biometria

Telefon: 010-228 59 00

Alternativ 1, Redovisning virke och energi

Frågor om virkesorder, prisräkning och mätbesked

Eller skicka direkt:

Alternativ 2, Mätplatsteknik

Mätplatsrelaterade frågor som t ex DORIS

Alternativ 3, Transportfrågor

Frågor om Transportredovisning, Krönt vägval eller Leveransavisering.

Alternativ 4, Drivning

Frågor om Sender XC, PRINS, Kvalitetssäkring skördare eller RAPP

Alternativ 8, Övriga frågor

Telefon: 010-228 59 00

För dig som behöver komma i kontakt med en mätare på någon av våra fjärrmätningscentraler.

Du får tre olika val och kan på så sätt styra ditt samtal till rätt kompetens.

Alternativ 1, Sundsvall

Alternativ 2, Östersund

Här får du ytterligare två alternativ:

1 – Fjärrmätningscentral

2 – Tåg

Alternativ 3 – Varberg

Stöd för ditt VIOL 3 arbete

I ditt arbete med anpassningar för VIOL 3  finns din kundrådgivare som kan stötta och se till att du får den hjälp du behöver. För kontaktuppgifter se nedan. Biometria har även affärskonsulter som stöd i resan mot VIOL 3. Supportfrågor kring integration hänvisas till vår kundtjänst, se kontaktinfo till höger.

Integrationer i VIOL 3

Du som kund ansvarar för din egen anpassning till VIOL 3 och Biometria stöttar dig via kundrådgivare och affärskonsulter. Dessa kan hjälpa dig i ditt egna utvecklingsarbete i form av t. ex. förberedelser, systeminventeringar, förstudier, Gap-analyser, konsekvensanalyser och systemuppgraderingar eller genom att leda dig genom hela VIOL 3 programmet. Din kundrådgivare kan hjälpa dig vidare.