Pågående driftstörningar

Övergång till m3fub från mätram - Transportredovisning kan påverkas

Vid övergången kan transportredovisning i Viol påverkas och transportkontrakt kan behöva uppdateras.

I och med utrullningen så hanteras inmätta kvantiteter på ett annorlunda sätt gentemot hur det tidigare gjorts.
Stockmätta leveranser har tidigare fått en inmätt kvantitet i m3to och en omvandlad kvantitet i m3fub.
Efter övergången får stockmätta kvantiteter en inmätt kvantitet i m3fub och en kompletterande kvantitet i m3to.

Den som vill att stockmätta volymer alltid ska transportprisräknas i måttslag m3to bör se över hur måttslagsprioriteten är upplagt i transportkontrakten i VIOL 2. Om prioriteten behöver ändras så behöver kontraktet avslutas och ersättas av ett nytt.

 

Om du har frågor eller önskar hjälp med detta kontaktar du Biometria kundtjänst.
E-post: support@biometria.se
Telefon: 010-228 59 00

Starttid 2023-04-24 kl. 12:00

Planerat

Pågår

Biometria IT-tjänster

M3to-volymer går ej att ta fram i VIS efter övergång till m3fub från mätram

Efter övergång till bestämning av fastvolym går det inte att söka ut m3to‑volymer i VIS. Det går dock fortfarande att söka ut m3to-volymer från Redovisad mätning i VIOL.

Arbete pågår med att ta fram en lösning för att söka ut både m3fub och m3to.

När lösningen är på plats, kommer information att publiceras på biometria.se under Mina sidor/IT-tjänster VIOL 2.

Kontakt

Vid frågor kontakta Biometrias Kundservice: support@biometria.se.

Starttid 2023-02-20 kl. 12:00

Planerat

Pågår

Biometria IT-tjänster

Planerade driftstörningar

Störningar i samtliga testmiljöer inom VIOL 3-programmet

Kundtestmiljön AT1 kommer att vara helt stängd med start 17:00 tisdag 30/5. Miljön beräknas kunna återöppna sent under onsdag 31/5.

Vårt verktyg för livscykelhantering för Dynamics, LCS, ska flyttas från USA till EU. Under tiden kommer samtliga testmiljöer att vara starkt begränsade. Arbetet startar tisdag kväll och beräknas slutföras under onsdagen. 

 

Kundtestmiljön AT1 kommer att vara helt stängd under tiden arbetet sker, med start 17:00 tisdag 30/5. Miljön beräknas kunna återöppna sent under onsdag 31/5.

Starttid 2023-05-30 kl. 17:00 Sluttid 2023-05-31 kl. 23:00

Planerat

Ej påbörjad

VIOL 3

Avslutade driftstörningar

Problem att logga in i RAPP med facebook

För närvarande är det problem med att logga in i RAPP med facebook, felsökning pågår

Har du frågor, kontakta Biometrias support: support@biometria.se 

Starttid 2023-05-24 kl. 11:00 Sluttid 2023-05-26 kl. 16:00

Ej planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Begränsad bemanning support 24-25/5

Under onsdag - torsdag den 24-25 maj har vi begränsad bemanning i supporten på grund av utbildning.

Det kan innebära längre handläggningstider än vanligt.

Vår ärendemottagning har dock öppet som vanligt. 

Starttid 2023-05-24 kl. 08:00 Sluttid 2023-05-25 kl. 17:00

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

VIOL 3: Uppgradering i Dynamics

Systemet kommer vara oåtkomligt under tiden

Vi genomför en uppgradering av Dynamics i kundtestmiljön AT1 under dagen idag, med start 12:00. Systemet kommer att under tiden att vara oåtkomligt.

Starttid 2023-05-17 kl. 12:00 Sluttid 2023-05-18 kl. 12:00

Ej planerat

Åtgärdat

VIOL 3

LÖST - Problem med leveransavisering och insändning av data

Problemen med insändning av data, leveransavisering mm är nu löst

Problemen med tjänster som till exempel leveransavisering, produktionsstyrning, insändning av data m.m. är nu löst. 

Felet pågick mellan 2023-05-17 klockan 11:00 till 15:24.

 

Om ni fortfarande upplever problem med tjänsterna eller har frågor, kontakta kundtjänst. 

E-post: support@biometria.se
Telefon: 010-228 59 00

Starttid 2023-05-17 kl. 12:00 Sluttid 2023-05-18 kl. 12:00

Ej planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

LÖST - Problem med DORIS - går inte att logga in

Inloggningen till Doris fungerar nu som den ska

För närvarande går det inte att logga in i DORIS. Även inloggning i andra tjänster kan vara påverkad. 

Uppdatering: Problemet är nu löst. 

Vid frågor kontakta kundtjänst. 
E-post: support@biometria.se
Telefon: 010-228 59 00

Starttid 2023-05-17 kl. 09:50 Sluttid 2023-05-17 kl. 12:00

Ej planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

VIOL 3: Installation av rättning kopplad till Dynamics i kundtestmiljön

Vissa störningar kan komma att upplevas av VIOL 3 under tiden

En rättning kopplad till Dynamics kommer att installeras i kundtestmiljön efter normal arbetstid, detta kan innebära att vissa störningar kan komma att upplevas i VIOL 3 under tiden. 

Starttid 2023-05-09 kl. 18:00 Sluttid 2023-05-10 kl. 08:00

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

VIOL 3: Problem att nå SPAR

Detta medför att inskickade förstaledskontrakt med privatpersoner inte fungerar

Starttid 2023-05-09 kl. 08:00 Sluttid 2023-05-09 kl. 11:45

Ej planerat

Åtgärdat

VIOL 3

VIOL 3: Planerad installation i AT1 enligt körschema

Kundtestmiljön AT1 stängd mellan torsdag ca. kl. 16 och fredag ca kl. 15

Under tiden går det inte att skicka in/se sina ärenden via Mina ärenden på Mina Sidor eller nå våra tjänster i kundtestmiljön.

Starttid 2023-05-04 kl. 16:00 Sluttid 2023-05-05 kl. 15:00

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Problem att nå Biometria.se

Just nu har vi problem med vår hemsida.

Ibland går hemsidan inte att nå, andra gånger fungerar hemsidan som den ska. 

Vi jobbar på att åtgärda problemen så snart som möjligt. 

 

Vid frågor kontakta kundtjänst. 

Epost: support@biometria.se 

Telefon: 010-228 59 00 

Starttid 2023-04-13 kl. 10:55 Sluttid 2023-04-13 kl. 11:25

Ej planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Rensning i VIOL av avvisade och ej rättade skördar- och skotarmätningar

Avvisade och ej rättade skördar- och skotarmätningar som är äldre än 2022-01-01 kommer att makuleras ur VIOL-systemet med start from 1/3 2023

Starttid 2023-03-13 kl. 10:00 Sluttid 2023-03-31 kl. 12:00

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Ica-fil (viol_prod) upphört att gälla

Kunder som använder sig utav en gammal ica-fil kan uppleva problem med att logga in i VIOL 2

Eftersom vi har bytt ut vår citrix miljö till ny version så kan gamla genvägar ha slutat att fungera.

För att komma in i VIOL 2 så går man via Biometria.se -> Mina Sidor -> IT-Tjänster Viol 2 -> Viol -> Öppna.

Det rekommenderas inte  att man i framtiden använder sig utav sin nedladdade ica-fil, utan man bör istället gå via Mina Sidor på Biometria.se

Vid frågor kontakta kundtjänst. 

Epost: support@biometria.se 

Telefon: 010-228 59 00 

Starttid 2023-03-23 kl. 11:00 Sluttid 2023-03-31 kl. 12:00

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Justeringar mätningsflöden kundtestmiljön VIOL 3

Nya destineringar kan inte ske förrän imorgon, fredag 31/3

Under denna vecka (måndag 27/3 - onsdag 29/3) har mätningsflöden justerats i kundtestmiljön. Det gäller samtliga använda flöden.

De flöden som ännu inte har använts för att mäta in råvara på kommer justeras löpande.

Stängning av samtliga Destineringar med slutdatum idag 30/3 har skett.  

Detta innebär att nya destineringar inte kan ske förrän imorgon fredag 31/3. 

Nya flöden beställs via biometria.se. 

Starttid 2023-03-27 kl. 12:00 Sluttid 2023-03-30 kl. 23:00

Ej planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Störningar i kundtestmiljön pga justeringar av mätningsflöden

Under perioden måndag den 27/3 till onsdag den 29/3 kommer mätningsflöden att justeras i kundtestmiljön utifrån beslutade principer.

Arbetet kan innebära störningar i kundtestmiljön. Avvakta gärna en stund och prova igen om ditt test inte går igenom. 
Arbetet omfattar även att avsluta gjorda Destineringar.

Du hittar Principerna för mätningsflöden och exempel här. 

 

Starttid 2023-03-27 kl. 08:00 Sluttid 2023-03-29 kl. 17:00

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Driftstörning av kartfunktionen på biometria.se

För närvarande visas inte kartan över våra distrikt och kontor, felsökning pågår

Starttid 2023-03-21 kl. 07:00 Sluttid 2023-03-21 kl. 10:00

Ej planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Tillfällig störning i våra nyhetsflöden

Nyheter visas inte under nyhetsflikarna

Starttid 2023-03-20 kl. 08:00 Sluttid 2023-03-20 kl. 12:00

Ej planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Byte av Citrix-miljö VIOL 2

Under vecka 10 kommer ett utbyte av Citrix-servrarna för VIOL 2 att påbörjas

Utbytet kommer inte att innebära några störningar i våra befintliga tjänster. 
Förändringen innebär att det kommer att bli en mindre utseendemässig ändring gällande färgerna pga att  Windows versionen på servrarna har en nyare version.

De applikationer som förändringen blir synlig i är: VIOL 2, Kvalitetssäkring skördare, Prins, RTV Online och Timmerutfall.

Starttid 2023-03-06 kl. 12:00 Sluttid 2023-03-12 kl. 12:00

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Den 1/3 utför Biometria en rensning i databasen för avvisade skördar- och skotarmätningar som ej rättats

Avvisade skördar- och skotarmätningar som inte rättats och är äldre än 2022-01-01, kommer att makuleras ur VIOL-systemet med start from 1/3 2023

Starttid 2023-03-01 kl. 08:00 Sluttid 2023-03-10 kl. 17:00

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Störning i att skapa och ändra råvaruprislistor - VIOL 2

Just nu förekommer en störning i att skapa eller ändra råvaruprislistor i VIOL 2

 

Vid frågor kontakta kundtjänst. 

Epost: support@biometria.se 

Telefon: 010-228 59 00 

Starttid 2023-03-09 kl. 11:58 Sluttid 2023-03-10 kl. 16:00

Ej planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Tillfällig driftstörning i alla miljöer för förstaledskontrakt med privatpersoner - VIOL 3

Vi har för tillfället driftstörningar i alla miljöer för förstaledskontrakt (FLK) med privatpersoner.

För dig som kund dyker det upp ett felmeddelande i BC-kvittensen på berörda kontrakt mot privatpersoner om att SPAR-tjänsten inte är tillgänglig.

Starttid 2023-03-07 kl. 10:00 Sluttid 2023-03-10 kl. 15:39

Ej planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Planerad installation i AT1 enligt körschema

AT1 stängd mellan torsdag ca. kl. 16 och fredag ca kl. 16

Starttid 2023-03-09 kl. 16:00 Sluttid 2023-03-10 kl. 15:00

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Problem med att skriva ut i tjänsten Arkiv

Just nu har vi problem med att skriva ut i tjänsten Arkiv. Vi jobbar på att åtgärda felet. Vid frågor kontakta kundtjänst. Epost: support@biometria.se Telefon: 010-228 59 00

Starttid 2023-02-20 kl. 08:30 Sluttid 2023-02-20 kl. 09:50

Ej planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Biometria utför underhållsrelease för nuvarande tjänster söndagen den 19/2

Det innebär ingen eller begränsad tillgänglighet till Biometrias nuvarande tjänster mellan kl 08.00 - 14.00.

Starttid 2023-02-19 kl. 08:00 Sluttid 2023-02-19 kl. 14:00

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Problem med inloggning via portalen

Just nu har vi problem med inloggning via portalen. Vi jobbar på att åtgärda felet. Vid frågor kontakta kundtjänst. Epost: support@biometria.se Telefon: 010-228 59 00

Starttid 2023-02-14 kl. 12:00 Sluttid 2023-02-14 kl. 10:55

Ej planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Planerad installation i AT1 enligt körschema

AT1 stängd mellan torsdag ca. kl. 16 och fredag ca kl. 16

Starttid 2023-02-09 kl. 16:00 Sluttid 2023-02-10 kl. 16:00

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Tillfällig förlust av transaktioner för utgående integrationer

Under onsdagen 1/2 mellan kl. 11.00 och 16.00 uppstod en situation som resulterade i att systemet tappade bort en del transaktioner för utgående integrationer.

Det var i detta fall den mänskliga faktorn som låg bakom störningen och vi jobbar för att säkerställa att det inte ska kunna ske igen.
Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter detta kan ha inneburit.

Starttid 2023-02-06 kl. 12:00 Sluttid 2023-02-08 kl. 12:00

Ej planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Tidigare störning i våra tjänster är nu åtgärdat

Microsoft har lokaliserat och löst driftstörningen.

Starttid 2023-01-25 kl. 11:20 Sluttid 2023-01-25 kl. 13:30

Ej planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Störningar i telefoni

För tillfälligt har vi störningar i vår telefoni.

Har du ett ärende, maila support@biometria.se

Starttid 2023-01-23 kl. 12:00 Sluttid 2023-01-23 kl. 17:00

Ej planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

LÖST - Problem att koppla upp VPN

Problemet att ansluta sig med VPN är nu lösta.

Grundproblemet är löst men en del användare upplever fortfarande problem att ansluta. 

Om du har problem så kan du följa nedanstående instruktion:

1: Öppna Microsoft Edge
2: Gå in på portal.biometria.se
3: Logga endera in genom portal.biometria.se eller gå in på biometria.se och logga in via Mina sidor. Genom att du besökt portal.biometria.se i Edge så ska Ivanti fungera normalt igen. 

Om du behöver hjälp så kontaktar du kundtjänst. 

Telefon: 010-228 59 00

E-post: support@biometria.se

 

Starttid 2023-01-17 kl. 12:00 Sluttid 2023-01-23 kl. 12:00

Ej planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Biometria utför underhållsrelease för nuvarande tjänster söndagen den 15/1

Det innebär ingen eller begränsad tillgänglighet till Biometrias nuvarande tjänster mellan kl 08.00 - 14.00.

Starttid 2023-01-05 kl. 08:30 Sluttid 2023-01-15 kl. 14:00

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Störningar i integrationer till AT1

Uppgraderingar kring certifikatshantering - AT1

Starttid 2022-12-21 kl. 16:00 Sluttid 2022-12-21 kl. 18:00

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Driftstörning i vår tjänst för att skicka in ärenden till Biometria

För närvarande har vi en störning i att skicka in beställningar eller ärenden till Biometria via våra webbformulär. Felsökning pågår

Störningen består i att de beställningar eller ärenden som skickas in till Biometria inte skapar ett ärende i vårt system för ärendehantering. 

 

 

 

Starttid 2022-12-14 kl. 12:00 Sluttid 2022-12-15 kl. 10:05

Ej planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Problem med extern integration Transportuppgifter UT för de fall då Avtalsobjekt avser industri

Vid tester har det identifierats att Transportuppfter UT inte fungerar korrekt och meddelanden fastnar på vägen genom VIOL 3.

Starttid 2022-12-09 kl. 10:50 Sluttid 2022-12-12 kl. 13:00

Ej planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Söndagen den 4/12 utför Biometria release för befintliga IT-tjänster

Det innebär ingen eller begränsad tillgänglighet till befintliga IT-tjänster mellan kl 08.00 - 14.00

Produktion

Vid releasen den 4/12 kommer Sender XC version 1.13 bli tillgänglig för maskiner som rapporterar till Biometria. Versionen är en förberedelse inför VIOL 3 och innehåller inga funktionella förändringar.

Mätning - IRIS

När mätning görs i IRIS kan chauffören nu få mätkvittot via e-post, istället för att skriva ut det på papper. 

Starttid 2022-11-28 kl. 12:00 Sluttid 2022-12-04 kl. 14:00

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster