Pågående driftstörningar

Hurra, allt fungerar precis som det ska! Och det är också anledningen till att denna sida är lite tom just nu.

Ha en fortsatt bra dag!

Planerade driftstörningar

Inga planerade driftstörningar finns.

Avslutade driftstörningar

Störningar för Rapportportalen i Kundtestmiljön (AT1) och Jota

Det förekommer problem för användare att starta Rapportportalen och även att kunna öppna rapporter.

Felsökning pågår.

Om du inte kan starta en rapport i Rapportportalen (d.v.s att det bara laddar eller att det står "Nästan klart..") så kan du komma runt detta genom att uppdatera rapporten.

Starttid 2022-06-07 kl. 12:00 Sluttid 2022-06-21 kl. 12:00

Ej planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Biometria utför underhållsrelease för nuvarande tjänster söndagen den 19/6

Det innebär ingen eller begränsad tillgänglighet till Biometrias nuvarande tjänster mellan kl 08.00 - 14.00.

Starttid 2022-06-15 kl. 12:00 Sluttid 2022-06-19 kl. 14:00

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Patch installeras i Kundtestmiljön idag 20220617 kl 14:30

Patchen syftar till att lösa buggen som gör att kund inte får åtkomst till gränssnittet för att rätta avvisade produktionsresultat

Denna installation påverkar inget annat i miljön. 

Efter uppdateringen blir systemversionen 0.30.3 för VIOL 3.

Starttid 2022-06-17 kl. 14:30 Sluttid 2022-06-17 kl. 15:00

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Uppdatering av kundtestmiljön idag 20220616 kl 12:00 - 13:30

En mindre uppdatering krävs av Dynamics på grund av ett tekniskt fel

Ny systemversion av VIOL 3 efter uppdatering blir 0.30.2

Starttid 2022-06-16 kl. 12:00 Sluttid 2022-06-16 kl. 13:30

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Störningar i Produktionssystemet i Kundtestmiljön

Tillfälliga störningar gällande Produktionssystemet finns just nu i Kundtestmiljön

Felsökning pågår

Starttid 2022-06-13 kl. 08:00 Sluttid 2022-06-14 kl. 07:00

Ej planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Biometria utför release för nuvarande tjänster söndagen den 12/6

Det innebär ingen eller begränsad tillgänglighet till Biometrias tjänster mellan kl 08.00 - 14.00

I samband med Release 2 den 12/6 tas undantagskod för Mätande företag bort.

När Certikonto utvecklades tilläts endast mätningar från VMF Syd, VMF Qbera och VMF Nord och det kodades även in undantag där dessa VMF gjorde registreringar för råvara som mätts av annan organisation och då inte tog ansvar för mätresultatet.

Kriterierna som gör att mätningar inte har lagrats i Certikonto är:

  • VMF = 1-3 med VMFDIST = 9
  • VMF= 05-07 med INTNRVMF=03
  • VMF= 08 med med INTNRVMF=99

I linje med med de gjorda förändringarna i Certikonto som tillåter alla Mätande företag kommer denna undantagskodifiering att tas bort.

Mätningar som har haft denna förekomst kommer enligt VML att åsättas det mätande företag som är ansvarigt alternativt åsättas Biometria som Mätande företag vilket innebär att samtliga mätningar går in i Certikonto i och med releasen 2022-06-12.

Starttid 2022-06-07 kl. 12:00 Sluttid 2022-06-12 kl. 14:00

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Störning kl 17:00 idag onsdag 8/6 gällande PF i Kundtestmiljön

Åtgärden genomförs för att komma till rätta med minnesproblem.

Starttid 2022-06-08 kl. 17:00 Sluttid 2022-06-08 kl. 18:00

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Hålltider stängning av Kundtestmiljön (AT1) måndag 23/5 kl 08:00 - måndag den 30/5 17:00

Miljön stängs för propagering, installation av release PI 21 + PI 22 samt verifiering.

För att kunna slutföra propageringen av masterdata till AT1 samt installera releasen av PI 21 och PI 22 samt verifiera releasen så behöver Biometria stänga kundtestmiljön (AT1) under en veckas tid med start måndag den 23/5 kl 08:00 och slut måndag den 30/5 kl 17:00.

Under denna tid är det möjligt att logga in till AT1 via Mina sidor VIOL 3 på biometria.se för att tex Beställa masterdata eller behörigheter.

Så snart arbetet är klart kommer miljön att vara tillgänglig igen och innehålla systemversion 0.30.0 av VIOL 3. 

Starttid 2022-05-23 kl. 08:00 Sluttid 2022-05-30 kl. 17:00

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Liten uppdatering av biometria.se onsdag 25/5 kl 15:00

Liten uppdatering som endast innebär att "blinket" med vit skärm försvinner i mörkt läge/högkontrastläge

Arbetet beräknas ta ca 15 minuter och gäller miljöerna Jota, AT1 samt produktion.

Starttid 2022-05-25 kl. 15:00 Sluttid 2022-05-25 kl. 15:15

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Liten uppdatering av biometria.se onsdag 25/5 kl 15:00

Liten uppdatering som endast innebär att "blinket" med vit skärm försvinner i mörkt läge/högkontrastläge

Arbetet beräknas ta ca 15 minuter och gäller miljöerna Jota, AT1 samt produktion.

Starttid 2022-05-25 kl. 15:00 Sluttid 2022-05-25 kl. 15:15

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Uppdatering av biometria.se 2022-05-17 kl 15:00 - 15:30

En uppdatering av externa webben biometria.se inkl Mina sidor kommer ske. Beräknad störningstid kommer vara ca en halvtimme.

Starttid 2022-05-16 kl. 08:00 Sluttid 2022-05-17 kl. 15:30

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Uppgradering Dynamics i miljöerna AT1 och Jota

Dynamics uppgraderas till version 10.0.26 i testmiljöerna AT1 och Jota

Starttid 2022-05-13 kl. 15:00 Sluttid 2022-05-16 kl. 08:00

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Problem att ladda ner integrationsspecifikationer VIOL 2

För närvarade går det ej att ladda ner integrationsspecifikationer VIOL 2, felsökning pågår

Starttid 2022-02-18 kl. 08:00 Sluttid 2022-05-14 kl. 12:00

Ej planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Installation i AT1 och Jota idag 2022-05-12 kl 10:00 - 11:00

Installationen medför otillgänglighet i miljöerna AT1 och Jota.

Starttid 2022-05-12 kl. 10:00 Sluttid 2022-05-12 kl. 11:00

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Störning vidinloggning till Mina sidor VIOL 3 måndag den 9/5 kl 08:00 - 13:00

Behörighetssystemet ska uppdateras och därför förekommer störningar vid inloggning till Mina sidor VIOL 3

Uppdateringen beräknas vara klar kl 13:00.

Tjänsterna i kundtestmiljön och Jota påverkas inte av denna uppdatering. 

Starttid 2022-05-09 kl. 08:00 Sluttid 2022-05-09 kl. 13:00

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Problem med uppdateringar till BI-rapport Stockmätta volymer stocknota hos Redovisa

Felsökning pågår

Det är rapporten Stockmätta volymer stocknota hos Redovisa som fortfarande inte är helt löst. Dock sker uppdateringar manuellt. Åtgärder pågår för att säkerställa att uppdatering sker normalt.

Starttid 2022-03-01 kl. 09:00 Sluttid 2022-04-21 kl. 06:00

Ej planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Extra release 0.28.0 till kundtestmiljön 2022-03-18

Nya samt uppdaterade rapporter släpps från BI. Kundtestmiljön kommer inte stängas under tiden.

Installationen kommer ske mellan torsdag 17/3 och fredag 18/3. Kundtestmiljön stängs inte för användarna under den tiden. Detta innebär att det under releaseförloppet kan upplevas problem med att rapporterna inte laddas med data, men det kommer i så fall vara kortvarigt/tillfälligt.

Vill du veta mer om vilka rapporter som är med i releasen kan du läsa det här: 

https://www.biometria.se/viol-3/aktuellt/nyheter-viol-3/2022/03/innehaall-extrarelease-viol-3-20220318/

Starttid 2022-03-17 kl. 17:00 Sluttid 2022-03-18 kl. 10:00

Release

Åtgärdat

VIOL 3

Biometria utför release för nuvarande tjänster söndagen den 13/3

Det innebär ingen eller begränsad tillgänglighet till Biometrias nuvarande tjänster mellan kl 08.00 - 14.00

I samband med Release 1, 13/3 införs alfanumeriska redovisningsnummer på produktionsmätningar

Biometria genomför anpassningar av IT-stödet för att säkerställa funktionalitet och fortsatt drift av nuvarande VIOL som innebär att mätningar som innehåller kvantiteter för skotarrapportering och skördarrapportering kommer att tilldelas alfanumeriska redovisningsnummer. 

Vilka omfattas av förändringen?

De mätningar som omfattas av förändringen kan identifieras med hjälp av VMF och Mätsyfte.

Skördad produktion

VMF 60

Mätsyfte 3 och 6

Skotad produktion

VMF 70

Mätsyfte 2

Starttid 2022-03-07 kl. 12:00 Sluttid 2022-03-13 kl. 14:00

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Problem med kvittenser BA/BC kundtestmiljön

Just nu är det problem med kvittenser BA/BC i kundtestmiljön

Varken BusinessAcknowledgement eller BusinessAcceptance levereras som det ska till MQ-kön. 
Felsökning pågår. 

Starttid 2022-02-22 kl. 11:00 Sluttid 2022-02-22 kl. 13:00

Ej planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Problem att processa i BI

Leveranser som skapats idag visas inte i BI rapporter

BI har just nu lite problem med att processa och det kan medföra att leveranser som skapats under dagen idag torsdag 3/2 i kundtestmiljön (SDCBeta) inte kommer att visas i BI Rapporter förrän problemet är löst.

Starttid 2022-02-03 kl. 12:00 Sluttid 2022-02-04 kl. 07:00

Ej planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Rättningsrelease 0.27.1 till kundtestmiljön idag 31/1

Idag måndag 31/1 kommer rättningsrelease 0.27.1 att installeras i kundtestmiljön (SDCBETA)

Kundtestmiljön stängs idag 31/1 kl 15:30 för att rättningsrelease 0.27.1 ska installeras.
Planerad öppningstid för kundtestmiljön är kl 20:00 idag 31/1. 

Har du frågor kontakta Biometria support. 

Starttid 2022-01-31 kl. 15:30 Sluttid 2022-01-31 kl. 20:00

Release

Åtgärdat

VIOL 3

Kundtestmiljön öppnad

Nu finns release PI 20 systemversion 0.27.0 av VIOL 3 installerad i kundtestmiljön och den är åter öppnad för er kunder.

Starttid 2022-01-21 kl. 15:00 Sluttid 2022-01-28 kl. 17:00

Release

Åtgärdat

VIOL 3

Information hålltider release 0.27.0 PI 20

Kundtestmiljön stänger kl 17:00 torsdag den 20/1 och beräknas öppna igen ca kl 17:00 på fredag den 21/1

Kundtestmiljön stänger kl 17:00 torsdag den 20/1 och beräknas öppna igen ca kl 17:00 på fredag den 21/1.

Installationer och verifieringar av systemversion 0.27.0 (från PI 20) i kundtestmiljön sker under stängningen.
Det kommer aviseras här på biometria.se när miljön öppnat igen och release notes finns tillgängliga.

Starttid 2022-01-20 kl. 17:00 Sluttid 2022-01-21 kl. 15:00

Release

Åtgärdat

VIOL 3

Fördröjning i redovisningen av insända skördar/skotardata från Sender XC

Pga gårdagens störning med insändning av filer från Sender XC förekommer en viss fördröjning i redovisningen av insända skördar/skotardata i Biometrias system.

Redovisningen kommer att vara möjlig att följa upp under eftermiddagen tisdag den 18/1 eller onsdag den 19/1.

Starttid 2022-01-18 kl. 08:00 Sluttid 2022-01-19 kl. 11:00

Ej planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Problemet är löst gällande insändning och hämtning av filer från vår FTP-server

Det går nu att sända och hämta data som vanligt

Orsaken skedde i samband med Underhållsreleasen den 16 januari. Vid byte av hårdvara uppdaterades inte alla uppgifter korrekt, vilket påverkade anslutningarna till tjänsten.

Starttid 2022-01-17 kl. 12:00 Sluttid 2022-01-17 kl. 13:00

Ej planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Problem med insändning och hämtning av filer från vår FTP-server

För närvarande är det problem att skicka in och hämta filer via vår FTP-server.

Detta påverkar bl a Sender XC eller andra system som hämtar filer via FPT.

Felsökning pågår.

Vid frågor, kontakta Biometrias kundservice: support@biometria.se

Starttid 2022-01-17 kl. 11:30 Sluttid 2022-01-17 kl. 12:20

Ej planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Biometria utför underhållsrelease för nuvarande tjänster söndagen den 16/1

Det innebär ingen eller begränsad tillgänglighet till Biometrias nuvarande tjänster mellan kl 08.00 - 14.00.

Starttid 2022-01-16 kl. 08:00 Sluttid 2022-01-16 kl. 14:00

Release

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster