Pågående driftstörningar

Kundtestmiljön öppnad

Nu finns release PI 20 systemversion 0.27.0 av VIOL 3 installerad i kundtestmiljön och den är åter öppnad för er kunder.

Starttid 2022-01-21 kl. 15:00 Sluttid 2022-01-28 kl. 17:00

Release

Pågår

VIOL 3

Planerade driftstörningar

Inga planerade driftstörningar finns.

Avslutade driftstörningar

Information hålltider release 0.27.0 PI 20

Kundtestmiljön stänger kl 17:00 torsdag den 20/1 och beräknas öppna igen ca kl 17:00 på fredag den 21/1

Kundtestmiljön stänger kl 17:00 torsdag den 20/1 och beräknas öppna igen ca kl 17:00 på fredag den 21/1.

Installationer och verifieringar av systemversion 0.27.0 (från PI 20) i kundtestmiljön sker under stängningen.
Det kommer aviseras här på biometria.se när miljön öppnat igen och release notes finns tillgängliga.

Starttid 2022-01-20 kl. 17:00 Sluttid 2022-01-21 kl. 15:00

Release

Åtgärdat

VIOL 3

Fördröjning i redovisningen av insända skördar/skotardata från Sender XC

Pga gårdagens störning med insändning av filer från Sender XC förekommer en viss fördröjning i redovisningen av insända skördar/skotardata i Biometrias system.

Redovisningen kommer att vara möjlig att följa upp under eftermiddagen tisdag den 18/1 eller onsdag den 19/1.

Starttid 2022-01-18 kl. 08:00 Sluttid 2022-01-19 kl. 11:00

Ej planerat

Åtgärdat

Violweb

Problemet är löst gällande insändning och hämtning av filer från vår FTP-server

Det går nu att sända och hämta data som vanligt

Orsaken skedde i samband med Underhållsreleasen den 16 januari. Vid byte av hårdvara uppdaterades inte alla uppgifter korrekt, vilket påverkade anslutningarna till tjänsten.

Starttid 2022-01-17 kl. 12:00 Sluttid 2022-01-17 kl. 13:00

Ej planerat

Åtgärdat

Violweb

Problem med insändning och hämtning av filer från vår FTP-server

För närvarande är det problem att skicka in och hämta filer via vår FTP-server.

Detta påverkar bl a Sender XC eller andra system som hämtar filer via FPT.

Felsökning pågår.

Vid frågor, kontakta Biometrias kundservice: support@biometria.se

Starttid 2022-01-17 kl. 11:30 Sluttid 2022-01-17 kl. 12:20

Ej planerat

Åtgärdat

Violweb

Biometria utför underhållsrelease för nuvarande tjänster söndagen den 16/1

Det innebär ingen eller begränsad tillgänglighet till Biometrias nuvarande tjänster mellan kl 08.00 - 14.00.

Starttid 2022-01-16 kl. 08:00 Sluttid 2022-01-16 kl. 14:00

Release

Åtgärdat

Violweb

Biometria utför release, R4, för VIOL 2 söndagen den 5 december

Det innebär ingen eller begränsad tillgänglighet till Biometrias VIOL 2-tjänster mellan kl 08.00 - 14.00.

Observera att detta gäller Biometrias nuvarande tjänster i VIOL, inte VIOL 3.

Information om förändringar i Release R4 VIOL 2 den 5/12

Travmätning av Tändsticksvirke för Swedish Match genom fjärrmätning med prima sekunda kommer att införas. Det är det första sortimentet för sågbara eller trämekanisk bearbetning som hanteras som Prima-Sekunda.

Starttid 2021-12-03 kl. 12:00 Sluttid 2021-12-05 kl. 14:00

Release

Åtgärdat

Violweb

Driftstörning integrationer VIOL 3

Inga integrationer går in i kundtestmiljön, felsökning pågår.

 

 

Starttid 2021-11-05 kl. 07:00 Sluttid 2021-11-26 kl. 12:00

Ej planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Förändringar Destineringar och Kollektiv release PI 19

I och med release av PI 19 görs en förändring i funktionalitet så att vissa beräkningar av vikter och kvantiteter flyttas från Dynamics till Mätplatsstödet (MPS). Detta innebär att "öppna order", dvs gjorda Destineringar på befintliga Avtalsobjekt inte kommer att gå att mäta in på. Detta gäller också aktiva Kollektiv.

I och med release av PI 19 görs en förändring i funktionalitet så att vissa beräkningar av vikter och kvantiteter flyttas från Dynamics till Mätplatsstödet (MPS). Detta innebär att "öppna order", dvs gjorda Destineringar på befintliga Avtalsobjekt inte kommer att gå att mäta in på. Detta gäller också aktiva Kollektiv.
Eftersom Kundtestmiljön (SDCBeta) endast är en testmiljö läggs ingen kraft på att uppdatera befintliga Destineringar utan efter release behöver det skapas nya Avtalsobjekt och göras nya Destineringar.
För att undvika onödiga misstag med inmätning på gamla Avtalsobjekt/Mätorder så kommer alla inneliggande Destineringar att avslutas samt Avtalsobjekt och Kollektivbeskrivningar stängas i samband med releasen.
För att beställa nya kollektiv, kontakta din affärskonsult i god tid före leverans av PI 19. Ange då också de/det 5-ställiga kollektivnumret som ni vill ska sättas upp på nytt.
Om du har frågor kring ovanstående, kontakta din affärskonsult.

Starttid 2021-11-05 kl. 12:00 Sluttid 2021-11-19 kl. 12:00

Release

Åtgärdat

VIOL 3

Biometria utför underhållsrelease söndagen den 14/11

Det innebär ingen eller begränsad tillgänglighet till Biometrias tjänster mellan kl 08.00 - 14.00.

Starttid 2021-11-09 kl. 12:00 Sluttid 2021-11-14 kl. 14:00

Release

Åtgärdat

Violweb

Prestandaproblem för två rapporter i kundtest

Gäller rapporterna: Kvantitet och värde säljare/köpare

Rapporterna "Kvantitet och värde säljare 180" samt "Kvantitet och värde köpare 196"uppvisar för närvarande prestandaproblem i kundtestmiljön.
Felsökning pågår.

Starttid 2021-11-05 kl. 07:00 Sluttid 2021-11-12 kl. 14:00

Ej planerat

Åtgärdat

VIOL 3

VIOL 3 mätning underhåll

Underhåll genomförs för VIOL 3 Mätplatsstöd 2021-08-27

Detta innebär att det kan förekomma störningar från och till. 

Starttid 2021-08-27 kl. 12:00 Sluttid 2021-09-06 kl. 10:50

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3