Pågående driftstörningar

Hurra, allt fungerar precis som det ska! Och det är också anledningen till att denna sida är lite tom just nu.

Ha en fortsatt bra dag!

Planerade driftstörningar

Inga planerade driftstörningar finns.

Avslutade driftstörningar

Tidigare störning i våra tjänster är nu åtgärdat

Microsoft har lokaliserat och löst driftstörningen.

Starttid 2023-01-25 kl. 11:20 Sluttid 2023-01-25 kl. 13:30

Ej planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Störningar i telefoni

För tillfälligt har vi störningar i vår telefoni.

Har du ett ärende, maila support@biometria.se

Starttid 2023-01-23 kl. 12:00 Sluttid 2023-01-23 kl. 17:00

Ej planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

LÖST - Problem att koppla upp VPN

Problemet att ansluta sig med VPN är nu lösta.

Grundproblemet är löst men en del användare upplever fortfarande problem att ansluta. 

Om du har problem så kan du följa nedanstående instruktion:

1: Öppna Microsoft Edge
2: Gå in på portal.biometria.se
3: Logga endera in genom portal.biometria.se eller gå in på biometria.se och logga in via Mina sidor. Genom att du besökt portal.biometria.se i Edge så ska Ivanti fungera normalt igen. 

Om du behöver hjälp så kontaktar du kundtjänst. 

Telefon: 010-228 59 00

E-post: support@biometria.se

 

Starttid 2023-01-17 kl. 12:00 Sluttid 2023-01-23 kl. 12:00

Ej planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Biometria utför underhållsrelease för nuvarande tjänster söndagen den 15/1

Det innebär ingen eller begränsad tillgänglighet till Biometrias nuvarande tjänster mellan kl 08.00 - 14.00.

Starttid 2023-01-05 kl. 08:30 Sluttid 2023-01-15 kl. 14:00

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Störningar i integrationer till AT1

Uppgraderingar kring certifikatshantering - AT1

Starttid 2022-12-21 kl. 16:00 Sluttid 2022-12-21 kl. 18:00

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Driftstörning i vår tjänst för att skicka in ärenden till Biometria

För närvarande har vi en störning i att skicka in beställningar eller ärenden till Biometria via våra webbformulär. Felsökning pågår

Störningen består i att de beställningar eller ärenden som skickas in till Biometria inte skapar ett ärende i vårt system för ärendehantering. 

 

 

 

Starttid 2022-12-14 kl. 12:00 Sluttid 2022-12-15 kl. 10:05

Ej planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Problem med extern integration Transportuppgifter UT för de fall då Avtalsobjekt avser industri

Vid tester har det identifierats att Transportuppfter UT inte fungerar korrekt och meddelanden fastnar på vägen genom VIOL 3.

Starttid 2022-12-09 kl. 10:50 Sluttid 2022-12-12 kl. 13:00

Ej planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Söndagen den 4/12 utför Biometria release för befintliga IT-tjänster

Det innebär ingen eller begränsad tillgänglighet till befintliga IT-tjänster mellan kl 08.00 - 14.00

Produktion

Vid releasen den 4/12 kommer Sender XC version 1.13 bli tillgänglig för maskiner som rapporterar till Biometria. Versionen är en förberedelse inför VIOL 3 och innehåller inga funktionella förändringar.

Mätning - IRIS

När mätning görs i IRIS kan chauffören nu få mätkvittot via e-post, istället för att skriva ut det på papper. 

Starttid 2022-11-28 kl. 12:00 Sluttid 2022-12-04 kl. 14:00

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Den 24/11 utförs en ny rättning i Kundtestmiljön AT1

Detta innebär begränsad tillgänglighet till VIOL 3 mellan kl 17.00 - 18.30

Rättningen avser AffärsNav/AX/Dynamics som skall lyftas till kundtestmiljön AT1.  

Starttid 2022-11-24 kl. 09:50 Sluttid 2022-11-24 kl. 18:40

Ej planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Den 23/11 utförs en rättning i Kundtestmiljön AT1

Detta innebär begränsad tillgänglighet till VIOL 3 mellan kl 17.00 - 18.30

Rättningen avser AffärsNav/AX/Dynamics som skall lyftas till kundtestmiljön AT1.

 

Starttid 2022-11-23 kl. 12:00 Sluttid 2022-11-23 kl. 18:40

Ej planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Rensning av Biometrias centrala register

Rensning kommer att göras på mätdatum äldre än 2020-08-01.

Rensningen påbörjas v 44, 2022.

Läs mer här

Starttid 2022-10-27 kl. 12:00 Sluttid 2022-11-20 kl. 12:00

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Arkiv

Driftstörning i tjänsten Arkiv är nu åtgärdad

Starttid 2022-11-17 kl. 08:43 Sluttid 2022-11-17 kl. 12:00

Ej planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Rensning i Prinsdatabasen Lördagen den 12/11 2022

Lördag den 12 November utför Biometria rensning i databasen för Prins på data äldre än 20200801.

Prins är då stängd mellan kl 08:00 – 14:00. Övriga tjänster berörs ej.

Starttid 2022-10-27 kl. 11:00 Sluttid 2022-11-14 kl. 12:00

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Installation av buggrättning kontraktskedja i kundtest idag 2022-11-09 kl16:00

Buggrättningen avser Kontraktskedja där det inte fungerat att byta ut köparekontrakt i en kontraktskedja som kontraktskedjeansvarig.

Starttid 2022-11-09 kl. 16:00 Sluttid 2022-11-09 kl. 18:00

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Information hålltider release 0.32.0 VIOL 3 PI 24

Kundtestmiljön stängs torsdag den 20/10 kl 16:00 och öppnas fredag den 21/10 kl 17:00

Installationer och verifieringar av systemversion 0.32.0 (efter PI 24) i kundtestmiljön (AT1) sker under stängningen. Det kommer aviseras här på biometria.se när miljön har öppnat igen och release notes finns tillgängliga.

Starttid 2022-10-20 kl. 16:00 Sluttid 2022-10-21 kl. 17:00

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Rättning för störning i Rapportportalen för Jota och Kundtestmiljön

Uppdatering av driftinfon: Det finns en rättning som löser de störningar som varit i Rapportportalen

Rättningen gick fortare än planerat så den finns redan nu i både Jota och Kundtestmiljön.

Starttid 2022-09-05 kl. 08:00 Sluttid 2022-09-29 kl. 16:00

Ej planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Störningar i behörighetsbeställning Mina sidor

För tillfället är det störningar gällande behörighetsbeställning på Mina sidor

Om din behörighetsbeställning kräver skyndsam hantering var god kontakta Biometria support. 

Starttid 2022-09-23 kl. 12:00 Sluttid 2022-09-28 kl. 12:00

Ej planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Teknisk uppgradering av Produktionssystemet i Kundtestmiljön måndag 19/9

Uppgraderingen sker efter kl 17:00

En teknisk uppgradering av Produktion/PF kommer att ske under måndagskvällen den 19/9 med start 17:00. Biometria arbetar under förutsättningen att minimera påverkan för VIOL 3 i Kundtestmiljön, men viss störning kan förekomma.

Starttid 2022-09-19 kl. 17:00 Sluttid 2022-09-19 kl. 23:00

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Kommande uppdatering på Mina sidor ger ny ingång till Biometrias IT-tjänster VIOL 2

Måndag den 5/9 kommer Mina sidor att uppdateras med en ny meny och ny ingång till Biometrias IT-tjänster VIOL 2

I samband med uppdateringen får menyn för Mina sidor ett nytt utseende. Detta sker pga att IT-tjänsterna VIOL 2 som idag är tillgängliga på Violweb även blir tillgängliga via Mina sidor på biometria.se.

Uppdateringen innebär bland annat att vpn- och behörighetskontroll sker först vid valet av ”IT-tjänster VIOL 2” eller VIOL 3” på Mina sidor

Den nuvarande ingången till tjänsterna via Violweb kommer att finnas kvar ännu ett tag och planeras att avvecklas innan årsskiftet 22/23.

 

Starttid 2022-09-05 kl. 13:00 Sluttid 2022-09-05 kl. 15:00

Planerat

Åtgärdat

Biometria IT-tjänster

Kommande uppdatering på Mina sidor ger ny ingång till Biometrias IT-tjänster VIOL 2

Måndag den 5/9 kommer Mina sidor att uppdateras med en ny meny och ny ingång till Biometrias IT-tjänster VIOL 2

I samband med uppdateringen får menyn för Mina sidor ett nytt utseende. Detta sker pga att IT-tjänsterna VIOL 2 som idag är tillgängliga på Violweb även blir tillgängliga via Mina sidor på biometria.se.

Uppdateringen innebär bland annat att vpn- och behörighetskontroll sker först vid valet av ”IT-tjänster VIOL 2” eller VIOL 3” på Mina sidor

Den nuvarande ingången till tjänsterna via Violweb kommer att finnas kvar ännu ett tag och planeras att avvecklas innan årsskiftet 22/23.

Starttid 2022-09-05 kl. 13:00 Sluttid 2022-09-05 kl. 15:00

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

SPAR stänger för underhåll måndag den 29/8

Måndagen den 29/8 kommer SPAR att vara stängt mellan kl 08:00 - 16:00 för underhåll

Måndagen den 29/8 kommer SPAR att vara stängt mellan kl 08:00 - 16:00 för underhåll, vilket innebär att den tjänst (personuppslag) som används inom VIOL 3 inte kan användas. 

Det innebär att de som testar att lägga upp personer via Aktörsformuläret alternativt via integration, (tex Förstaledskontrakt), kommer att få fel.

Det behöver inte skrivas buggar på detta. 

Starttid 2022-08-29 kl. 08:00 Sluttid 2022-08-29 kl. 16:00

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3

Information hålltider release 0.31.0 VIOL 3 PI 23

Kundtestmiljön stänger kl 16:00 torsdag den 25/8 och beräknas öppna igen ca kl 17:00 fredag den 26/8

Installationer och verifieringar av systemversion 0.31.0 (efter PI 23) i kundtestmiljön (AT1) sker under stängningen. Det kommer aviseras här på biometria.se när miljön öppnat igen och release notes finns tillgängliga. 

Starttid 2022-08-25 kl. 16:00 Sluttid 2022-08-26 kl. 17:00

Planerat

Åtgärdat

VIOL 3