VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Konkurrensrättsliga riktlinjer

För att säkerställa att all verksamhet i Biometria sker i enlighet med gällande konkurrensrättsliga regler har dessa riktlinjer beslutats av styrelsen (Beslutades den 2021-11-04).

De konkurrensrättsliga riktlinjerna är tänkta att fungera som stöd och handledning för Biometria och dess medlemmar.

Riktlinjerna skall uppmärksammas och följas i såväl den löpande verksamheten som vid möten och informationsutbyten då Biometria medverkar.

Läs om Biometrias konkurrensrättsliga riktlinjer