StanForD

För våra tjänster inom avverkningsområdet används den etablerade industristandarden StanForD för kommunikation till/från skördare och skotare. Standarden utvecklas och förvaltas av Skogforsk och Biometria deltar i detta arbete.

Här kan du läsa om vilka regler som tillämpas vid tolkningen av hqc-, hpr- och fpr-filer som rapporteras till Biometria.

Inställningar i styrsystemen

För frågor kring vilka inställningar som krävs i maskinernas styrsystem för att genereringen av StanForD-filer ska fungera hänvisar vi till servicetekniker hos maskintillverkarna.
Detsamma gäller frågor kring var i styrsystemens gränssnitt som olika uppgifter som är viktiga för tolkningen hos Biometria ska matas in.