Arbetsrutiner

Med arbetsrutiner avses dokument som ytterligare förtydligar vem som gör vad när mätningsbestämmelser eller kontrollanvisningar tillämpas. Arbetsrutiner kan vara nationella eller gälla för en viss mätplats (grupp).