VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Integrationsförändringar med brytande funktionalitet

Nedan synliggörs beslut om brytande funktionalitet gällande integrationsförändringar, dessa beslut är fattade i det externa mötet Arbetsgrupp Integration. Hanteringen av förändringarna sker enligt nedan.

ID

Namn

Integrationsfunktion

Status

Tidigaste datum för specifikation

Tidigaste datum för realisering

M11

DocumentVersionNumber istället för TransactionHistoryNumber i ref till kvantitets- och värdeberäkning i VIOL 3.

Kvantitet råvara

Kvantitet råvara transport
Värde råvara

Värde transport

Förankrad 2024-04-23

2024-05-16

Ej fastställt

M12

Tillägg/Avdrag-belopp inkl. moms tas bort från Värde råvara

Värde råvara

Värde transport

Förankrad 2024-04-23

2024-05-16

Ej fastställt

M13

Nytt behov för att stödja hantering av sjötransporterad råvara

Förstaledskontrakt

Förankrad 2024-04-23

2024-05-16

Ej fastställt