Integrationsförändringar med brytande funktionalitet

Nedan synliggörs beslut om brytande funktionalitet gällande integrationsförändringar, dessa beslut är fattade i det externa mötet Arbetsgrupp Integration. Hanteringen av förändringarna sker enligt nedan.

ID

Namn

Integrationsfunktion

Status

Tidigaste datum för specifikation

Tidigaste datum för realisering

M01

Transportuppgifter

Transportuppgifter UT

Förankrad 2023-09-12

2023-09-28

2023-11-24

M02

Mätresultat råvara

Mätresultat råvara IN

Förankrad 2023-09-12

2023-09-28

2023-11-24

M03

Produktionsunderlag

Produktionsunderlag

Förankrad 2023-09-12

2023-11-23

2024-01-26

M04

Vägnätsanslutning

Avtalsobjekt
Befraktarunderlag
Transportinstruktion
Transportunderlag

Förankrad 2023-09-12

2023-11-23 (värde finns på ”två ställen”)
2024-01-25 (deprecated)

2024-01-26
2024-03-22

M05

Transportunderlag

Transportunderlag

Presenteras 2023-10-31

2023-11-23

2024-01-26

M06

StatusType Cancelled

Avtalsobjekt

Förankras 2023-12-19

2023-11-23

Realiserad