Programkalender VIOL 3

Syftet med denna externa programkalender är att ge intressenter utanför Biometria en inblick i vad som händer inom programmet VIOL 3. Kalendern publiceras för två veckor i taget, oftast på fredagen innan kommande period.

Om du har kännedom om aktiviteter som behöver synas i kalendern kontakta Malin Hasselmalm, kommunikatör