Har du fått ett mätbesked?

Med Mätbesked får du tydlig och detaljerad information om levererad råvara.

När leverans av exempelvis timmer, massaved, flis eller bränsleråvara blivit inmätt skickas Mätbesked till säljare och köpare. Det betyder att båda parter alltid har full kontroll över kvantiteter och värden.

När mätbeskedet ska levereras och vilken information det ska innehålla bestäms av den köpande parten i respektive affärsled. Ett flexibelt system av ca 40 fasta moduler gör det möjligt att detaljerat bestämma vad som ska redovisas.

Med Mätbeskedet får du:

  • Tydlig och tillförlitlig rapportering
  • Kan beställas i alla affärsled
  • Flexibelt uppbyggt med möjlighet till individuell anpassning
  • Flexibla leveransintervaller

Mätbeskeden kan fås som PDF-fil via e-post eller i pappersform via brev.

Fördelar:

  • Lägre pris per transaktion i jämförelse med mätbesked via brev (se prislista).
  • Ingen pappershantering.
  • Underlättar din administration, t ex vid avräkning mot skogsägare.

Pappersform via brev

Du kan också få mätbeskeden på papper, periodiskt utskickade via brev. Beställning sker via vår support (t ex månadsvis förutsatt att förändring har skett från föregående mätbesked – sk händelsestyrt utskick).