VIOL 3: Driftsstörning Certikonto i kundtestmiljön AT1

Det innebär att det tar längre tid för volymer att läsas in i Certikonto. Läs mer

Starttid 2024-05-13 kl. 10:00

Har du fått ett mätbesked?

Med Mätbesked får du tydlig och detaljerad information om levererad råvara.

När leverans av exempelvis timmer, massaved, flis eller bränsleråvara blivit inmätt skickas Mätbesked till säljare och köpare. Det betyder att båda parter alltid har full kontroll över kvantiteter och värden.

När mätbeskedet ska levereras och vilken information det ska innehålla bestäms av den köpande parten i respektive affärsled. Till skogsägaren skickas mätbeskeden ut per post, enligt den period som beställts av köparen. 

Med Mätbeskedet får du:

  • Tydlig och tillförlitlig rapportering
  • Kan beställas i alla affärsled
  • Flexibelt uppbyggt med möjlighet till individuell anpassning
  • Flexibla leveransintervaller

Fördelar:

  • Lägre pris per transaktion i jämförelse med mätbesked via brev (se prislista).
  • Ingen pappershantering.
  • Underlättar din administration, t ex vid avräkning mot skogsägare.